Domov seniorů Jankov Domov seniorů Jankov

Sociální služba : domov se zvláštním režimem

Služba je poskytována od 1.10. 2011.

V domově se zvláštním režimem  se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckouz demencí, se stařeckou Alheimerovou demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.Věková hranice pro uživatele této služby je věk 55 a výše.

 

Posláním služby je : zajištění základních životních potřeb, předcházení sociálnímu vyloučení osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Cílem služby je :

Zachování sociální schopnosti a dovednosti podporující sociální začleňování osoby.

Krédem služby je : sladit sociální podmínky v domově se zvláštním režimem s dosavadním způsobem života.

Služby jsou poskytovány na základě individuálního přístupu s respektováním základních lidských práv.

Oddělení je uzavřené .Zdravotní sestra, ošetřující personál je přítomen na oddělení 24 hod.

Služba je poskytována ve II. patře budovy.

Přístup do domova se zvláštním režimem : výtah, zvonek.

Kapacita sociální služby domovy se zvl. režimem  Od 1.1. 2019 je kapacita navýšena na 61 lůžek.

 Žádost o přijetí do Domova seniorů Jankov, sociální služba - domov se zvláštním režimem, viz. Jak požádat o službu.