Domov seniorů Jankov Domov seniorů Jankov

O nás

Od 1.1. 2007 dle zákona č. 106/2006 Sb.,zákon o sociálních službách, došlo ke změně názvu přípěvkové organizace a to na:

Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Školní 161
27 03 Jankov
IČO: 71229124

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Pr, vložce číslo 972.

Zřizovatelem příspěvkové organizace Domov seniorů Jankov je Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5.

Kapacita Domova seniorů Jankov je 64 lůžek, z toho  3 lůžka jsou zřízena pro odlehčovací službu pobytovou.

Ředitel Domova seniorů Jankov
PhDr. Drahuše Hlavatá

Zástupce ředitele
Jitka Babická

Vedoucí sestra
Anna Račanská

Vedoucí stravování
Ladislav Piskač

Vedoucí pečovatelské služby
Slavíková Natálie, DiS.

 

 

Provoz zařízení je celoroční.

Zdravotní, rehabilitační, ošetřovatelská péče je zajišťována vlastním pesonálem.

Péče je poskytována 24 denně.

Budova je dvoupatrová, má bezbariérový přístup.

Pokoje jsou dvoulůžkové, pouze 1 pokoj je  čtyřlůžkový, 7 pokojů je jednolůžkových, z  toho 2 jednolůžkové pokoje mají společnou kuchyňku a sociální zařízení, 3 pokoje jsou typu garsoniery (od 1.12. 2008).

Vybavení pokojů je standardní: lůžko, noční stolek, lampička, umývadlo se zrcadlem, šatní skříň, lednička, televize, stůl, židle. Všichni klienti DSJankov mají klíč od svého pokoje.

Klienti si mohou dovybavit pokoj svým nábytkem.

Pro Tv přijímace-společná anténa.

V Domově seniorů Jankov žije společně s námi  labradorka Nella, která má asistenční výcvik a je to miláček všech uživatel i personálu.

V prvním patře budovy je 17 pokojů pro mobilní klienty, ordinace lékaře, kancelář sociální pracovnice, společenská místnost, dílna ručních prací, společné sociální zařízení, koupelny.

Lékař ordinuje v Domově seniorů Jankov v pondělí a ve čtvrtek.

Druhé patro -  15 pokojů, sesterna, společenská místnost, kancelář soc. pracovnice, terasa, společné soc. zařízení, koupelny, terasa.

V celém Domově seniorů Jankov je zřízen bezdrátový tísňový systém sestra - klient, který umožňuje přivolání pomoci zdravotní sestry, pracovnice v sociálních službách.

Venkovní prostory jsou monitorovány kamerovým systémem.

Domov seniorů Jankov poskytuje tyto služby sociální péče:

 • Domov pro seniory, §49 zákona č. 108/2006 Sb.,
 • Odlehčovací služby pobytové, §44 zákona č. 108/2006 Sb.,
 • Odborné sociální poradenství ( zrušeno)
 • Domov se zvláštním režimem (od 1.10. 2011), §50 zákona č.108/2006 Sb.,
 • Pečovatelská služba (od 1.3. 2012)

 

Cíle a způsoby poskytování služeb

Základním posláním Domova seniorů Jankov je poskytování sociálních  a zdravotních služeb, podporovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižení, umožnit jim prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života.

Domov poskytuje služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku,m zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, ale mohou zůstat součástí místního společenství.

Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o dalším způsobu života.

Seniorům je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě. Služba rozvíjí a podporuje přirozenou vazbu na rodinu, místní komunitu, přátele.

 

Cíle poskytované služby

Domov pro seniory

Od 1.1. 2017 se kapacita domova pro seniory snižuje na 15 lůžek.

Obecný cíl pro rok 2017:

Celkové zlepšení stavu seniorů po stránce psychické, zdravotní, sociální.

Zajištění spokojenosti uživatelů.

Kritéria:

 • kontaktu s rodinou, přáteli.
 • účast na kulturních akcích
 • zlepšení v oblasti hygieny, sebeobsluhy.
 • individuální přístup, naplňování osobních cílů uživatel
 • otevřenost organizace DS Jankov
 • nabídka  zájmových aktivit
 • výzdoba ( příjemné prostředí)

Služba je určena:

Cílová skupina od 1.1. 2008 (provedena změna v registraci).

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

Věková struktura cílové skupiny je 60 let.

Odmítnutí zájemce o službu: §91odst.3písm.b)

 • zdravotní stav osoby vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb  důvodů akutní infekční nemoci
 • osoba s duševní poruchou, pro kterou  je narušováno kolektivní soužití
 • osobám ,které nepotřebují péči či podporu v žádné sociální oblasti
 • kapacitní důvody
 • Domov neposkytuje službu o kterou osoba žádá

Nabídka základních služeb

Ubytování, celodenní stravování, úklid, praní a opravy oblečení, základní zdravotní a ošetřovatelská péče.

Navazující služby

Rehabilitace, volnočasové aktivity, kulturní akce, pracovní terapie (dílna ručních prací), bohoslužby, canisterapie, reminiscenční péče.

Zásady poskytované péče

 • dobrovolnost
 • individuální přístup k uživateli
 • flexibilita dle potřeby uživatele
 • diskrétnost
 • Rozumět, znamená pomáhat.

 

Odlehčovací služba pobytová (kapacita 3 lůžka)

Poslání, cíle poskytované služby

OS1.docx

Uživatelé pobytové služby odlehčovací mohou využivat všech nabízených aktivit, všech prostor Domova seniorů Jankov.

Sociální služba je určena:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věková hranice  cílové skupiny je 55 let.

 

Podmínky pro vyjádření vlatní vůle: vstupní dotazník (platný pro obě služby)

 • uživatel sociální služby si stanoví, jak chce být oslovován
 • kdo bude spravovat finance uživatele, zda sám či dá plnou moc soc. pracovnici
 • klient dostane klíč od pokoje, vstupní brány do Domova seniorů Jankov
 • zda bude sám užívat léky dle indikace, nebo  využije služby zdravotního personálu
 • právo volného pohybu, právo svobodné volby jakéhokoliv rozhodnutí
 • účast na společenských a kulturních akcí pořádaných Domovem seniorů Jankov
 • účast na veškerém společenském dění v obci a okolí

 

Domov seniorů Jankov, fakultativně půjčuje kompenzační pomůcky.

Ceník za půjčení: ( položka je stanovena na 24 hod).

Invalidní vozík 15 Kč
Chodítko skolečky (s košem na nákup) 10 Kč
Přenosné toaletní křeslo 10 Kč
Chodítko 5 Kč
Hrazda nad lůžko 3 Kč
Servírovací stolek 5 Kč
Schodolez (pro transport imobilních klientů do schodů) 50 Kč
Francouzské hole 5 Kč
Lůžko (noční stolek, hrazda) 10 Kč
Horské slunce 5 Kč

 

Domov se zvláštním režimem

(kapacita  k 1.1. 2017 je 46 lůžek)

Zaregistrováno 1.10. 2011

Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková struktura cílové skupiny: 55 let

Domov se zvláštním režimem St 1..doc

 

Pečovatelská služba

Zaregistrovaná 1.3. 2012

pečovatelská služba - zajištění služby.docx