Domov seniorů Jankov Domov seniorů Jankov

Novinky

3. 3. 2020

Pozor na základě doporučení zřizovatele (Středočeský kraj) jsou od dnešního dne zakázány návštěvy. Areál zařízení bude uzamčen. Zákaz se týká nejen návštěv klientů DS, ale i ostatních. Žádosti o službu lze podat písemně či elektronicky.

PhDr. Drahuše Hlavatá

 

 Nástup do domova seniorů je vždy od 8,00 hod. do 11,30. hod. ( pondělí – pátek).

 

Dovolujeme si Vás pozvat

na SPORTOVNÍ HRY,

které se uskuteční dne 16. 10. 2019.

Program:

9:00 – 9:30 evidence soutěžících

10:00 zahájení her

12:30 oběd

13:30 vyhodnocení

14:00 posezení při muzice  

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

Případné dotazy zodpoví Natálie Slavíková na tel. č. 602 600 864 

Pozvánka na Sportovní hry 

 

 

 

 

Od 1. 1. 2019 dochází ke změnám v kapacitě našich služeb.

 Sociální služba domovy se zvláštním režimem, kapacita 61 lůžek.

 Sociální služba domovy seniorů  se ruší.

 

 

 

 

 

 

Ergoterapeutická dílna

Během roku 2008 byla v našem domově zařízena ergoterapeutická dílna pro klienty.Každé úterý tak mohou za pomoci vyškolené pracovnice trávit svůj volný čas různými aktivitami. Batikováním, navlékáním korálků, tkaním a mnoha dalšími způsoby tvořené výrobky poslouží jako dárky pro blízké ,návštěvníky, děti účinkující při kulturních programech, k výzdobě domova a hlavně jako terapie pro klienty samotné.

Dobrovolnictví 

Ve spolupráci s občanským sdružením HESTIA - Národní dobrovolnickécentrum - byl zahájen projekt DOBROVOLNICTVÍ, podpořený Evropským sociálním fondem. Rádi Vám podáme informace o dobrovolnické službě v našem domově, zároveň uvítáme jakoukoliv iniciativu od Vás. Podrobnosti

Canisterapie

S novým rokem 2007 jsme uvítali mezi sebou nového obyvatele - psí slečnu.Jmenuje se NELA, jsou jí dva měsíce a je to milý rošťák. Je velice přítulná a společenská. Uživatelé našeho domova jí přivítali s velký nadšením. Doufáme, že jim zpříjemní jejich volné chvíle a přinese nám Všem jen radost. Fotogalerie

Bazální stimulace

Náš domov seniorů zavedl bazální stimulaci v ošetřovatelské péči. Bazální stimulace umožňuje lidem s těžkým zdravotním nebo duševním postižením integraci do současného života s maximálním využitím jejich dřívějších životních návyků a zkušeností a navíc akceptuje jejich budoucí životní potřeby. podrobnosti

Reminiscenční technika

Při každodenním individuálním kontaktu pracovníků s klientem, nebo při každé vhodné příležitosti je často využívána metoda reminiscenční techniky. Reminiscenční technika znamená proces vyvolávání příjemných vzpomínek na události či zážitky z minulosti, které jsou pro člověka hodnotné. více..

 

Od 1.1. 2012 Domov seniorů Jankov bude rozšiřovat své služby - pečovatelská služba (terénní služba).

Budeme nabízet:

  • donáška, dovoz oběda
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákup. úklid, praní, žehlení, vyzvednutí léků atd.)
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při hygieně