Domov seniorů Jankov Domov seniorů Jankov

Poskytované služby

 

 • Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Školní 161 je zařízení s celoročním provozem.
 • Budova je dvoupatrová, má bezbariérový přístup.
 • Na každém patře je společenská místnost, kuchyńka.
 • Počet klientů : 64 ( 15 DS, 46 oddělení se zvláštním režimem) , 3 - odlehčovací služba.

Domov seniorů Jankov poskytuje čtyři sociální služeby :

 1. Domov pro seniory . Od 1.1. 2019 sociální služba domovy pro seniory je zrušena, kapacita sociální služby bude převedena na sociální službu domovy se zvláštním režimem.( Usnesení č. 063-15/2014/RK ze dne 5.5. 2014).

 

 standard č. 1 DS.doc

 

2. Odlehčující služby ( pobyt po dobu max. 3 měsíců).

 

 OS 1 Standard č.1.docx

 

 

 Kompenzační pomůcky jsou půjčovány , jako fakultativní činnost.

 Ceny jsou nezměněny.

 

 

3.  Domov  se zvláštním režimem ( od 1.10. 2011)

Služba je určena pro klienty s různými typy demencí včetně Alzheimerovy.

 DZR, Standard č.1.doc

 

4. Pečovatelská služba  ( od 1.3. 2012)

 Standard č.1, Pečovatelská služba.docx

 

Součástí Domova seniorů Jankov je rozsáhlá  okrasná zahrada pro odpočinkovou činnost uživatelů soc. služeb.

Ubytování:

Dvoulůžkové pokoje, 7 pokojů je jednolůžkových, 1 pokoj, čtyřlůžkový

Domov seniorů Jankov má vlastní kuchyň s jídelnou.

 

Lékařská péče je zajištěna praktickým lékařem, který v Domově seniorů Jankov ordinuje 2x týdně

Do DS dochází odborní lékaři – psychiatr, neurolog.

Zajištěna je i služba psychologa.

V Domově seniorů  Jankov pracuje  fyzioterapeut ( provádí cvičení skupinová i individuální).

Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání  podle zvláštního právního předpisu. ( zákon č. 96/2004 Sb.,)

 

Domov seniorů Jankov poskytuje služby  dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách.

 

 

Služby poskytované v DS Jankov za úplatu - fakultativní služby

 • kadeřnické služby
 • pedikérské služby
 • masáže
 • Další ( viz níže :seznam fakultativních úkonů za úhradu)

Fakultativní činnosti.doc

 

Bezúplatně

 • Služby duchovní – jeden den v týdnu přichází do domova páter a slouží dle přání klientů Mši svatou
 • Aktivizační programy, podpora při provádění zájmové činnosti.
 • Výlety dle přání klientů
 • Zábavné akce ( vystoupení hudebních skupin, taneční zábavy, výstavy prací klientů na Velikonoce, Vánoce).

 

Výběr zájmových činností

 • dílna ručních prací,
 • reminiscenční péče
 • sledování filmů a poslech hudby
 • muzikoterapie
 • cvičení

 

 

Domov seniorů Jankov  byl rekonstruován.

V budově byla vyměněna okna, provedeno zateplení budovy.

 

V Domově seniorů Jankov  pracuje Výbor obyvatel, jehož prostřednictvím se mohou uživatelé vyjadřovat k   činnosti  Domova seniorů Jankov, vznášet podněty k činnosti , stížnosti, spolupodílet se na plánování výletů a dalších aktivit.

 

Uživatelé  Domova seniorů Jankov mají zastoupení i ve stravovací komisi ( možnost podílet se na sestavování jídelníčku).Výběr ze dvou jídel, vaření diet.