Domov seniorů Jankov Domov seniorů Jankov

 

Kulturní akce

rok 2019

I v letošním roce 2019 každou středu se koná od 15:00 mše svatá, popř. pobožnost, 2x týdně skupinové  cvičení, 2x týdně čtení spojené s reminiscencí, podle možností muzikoterapie a dílny.  V čase skupinových akcí probíhají souběžně individuální  cvičení s klienty, kteří již skupinové aktivity nezvládají.

Pravidelné aktivizační činnosti jsou zvěřejňovány na nástěnkách a to včetně oslav narozenin popř. svátků jednotlivých klietnů, kteří o oslavy projeví zájem. Vítáme zapojení rodiny nejen do přípravy občerstvení, ale i do samotné oslavy.

Prosinec

15. 12. Vystoupení Podblanického smíšeného pěveckého sboru a orchestru z Kondrace

4. 12. Mikulášská zábava

Listopad

30. 11. Den otevřených dveří v DS spojený s prodejní výstavou výrobků z dílny našich klientů.

28. 11. Účast na Čertovských hrátkách v DS Sedlčany.

27. 11. Účast na prodejní výstavě výrobků klietnů sociálních služeb v areálu Krajského úřadu Stř. kraje v Praze  

Říjen

16.10. DS Jankov pořádá SPORTOVÍ HRY

 

Program:

9:00 – 9:30 evidence soutěžících

10:00 zahájení her

12:30 oběd

13:30 vyhodnocení

14:00 posezení při muzice  

 Těšíme se na Vaši účast.

 Případné dotazy zodpoví Natálie Slavíková na tel. č. 602 600 864 

8. 10. Hudební vystoupení pan Vízner 

Září

25. 9. Návštěva muzea na faře v Kondraci

Srpen

21. 8.

Návštěva Kláštera Sv. Františka ve Voticích - výstava kočárků a panenek.

20. 8. Hudební vystoupení pana Kubce Protože přálo počasí, tentokrát jsme si pěknou muzikálou hodinku užili venku.

Červenec

27. 7. HELIGONKY - již tradiční, letos IX. ročník spojený s prodejní výstavou výrobků z dílny DS.

Červen

14.6. Účast na výstavě v Lysé nad Labem. 

V rámci aktivizace naše klietky vytvořily velmi zdařilé dílo - pocta psům. Účastníci výletu si prohlédli výstaviště a zúčastnili se doprovodného kulturního programu.

Květen

23. 5. Účast na ZÁMECKÉM DNI v DS Vojkov. 

Naše tříčlenné družstvo velmi dobře reprezentovalo a i zbytek programu se velmi dobře užilo.

21. 5.  Za přispění dobrovolníků z řad zaměstnanců DS si klienti prohlédli  výstavu voskových figurín na zámku ve Vlašimi.

12. 5. DEN Matek - každoročně pořádaná akce ve spolupráci Obce Jankov a DS Jankov v sále obecního úřadu.

Duben

29. 4. ČARODĚJNICE

14. 4. Koncert Podblanického smíšeného pěveckého sboru a orchestru z Kondrace od 13:30 v jídelně DS.  Zároveň tento den probíhá Den otevřených dveří spojený s prodejní výstavou výrobků z naší dílny.

Březen

21. 3. od 14:00 S KYTICÍ PÍSNÍ JEDEME K VÁM v podání skupiny Viola.

8. 3. od 9:30  RETRO MDŽ v jídelně - každý kdo chce zavzpomínat na oslavy v zaměstnání vítán.

5. 3. MASOPUST od 14.00 v jídelně. Masky vítány, tombola a občerstvení zajištěna. Hrát bude pan Vízner.

4. 3.  "Zabijačka" od 9:30 - každý kdo chce ochutnat četstvé škvarky a chleba se sádlem je vítán.

Únor

19. 2. Vystoupení divadla SLUNEČNICE z Brna od 13:00 v jídelně- velmi příjemně prožitá hodina s muzikou Karla Gotta, pana Matušky a Spáleného.

11. 2.  Mše svatá - ke dni nemocných spojená s možností svátosti smíření a svátosti nemocných.

Leden 

21. 1.  Posezení s vedením domova - přítomní klienti byli seznámeni s rámcovým programem chodu zařízení pro letošní rok. po té se diskutovalo o problémech, které mají jednotliví z nich. Zápis je zveřejněn na nástěnce v přízemí. 

rok 2018

Nadále pravidelně probíhají každou středu od 15:00 mše, 2x týdně skupinové cvičení, dílny a muzikoterapie podle možností.

V loňském roce započala pravidelná aktivizace pod vedením jedné konkrétní pracovnice paní Silvie Štychové, ta týdenní plán zveřejňuje na nástěnkách na jednotlivých patrech a v přízemí. Zároveň na požádání klientů organizuje oslavy narozenin a svátků.

2x týdně se koná skupinové čtení. Aktuálně se čte Zahradníkův rok od Čapka, předtím povídky od J.Š. Baara. Předcházel í F.L.Věk od A. Jiráska, na přání klientů se četli díly, které již nebyly zfilmovány.

K dění v našem domově se mohou vyjadřovat klienti prostřednictvím jimi zvoleného výboru obyvatel (účastní se i stravovací komise) nebo 1x měsíčně na setkání s vedením domova.

PROSINEC

20. 12. od 16:00 vystoupí v domově žáci a dětský pěvecký sbor ZUŠ Votice.

19.12.  Předvánoční posezení spojené s modlitbou od 14:00 v jídelně. - z důvodu jiných povinností votického faráře se mše přesouvá na 18. 12. a před jejím zahájením je možná zpoveď.

16. 12. Vystoupení Podblanického smíšeného pěveckého sboru a orchestru z Kondrace od 13:30 v jídelně DS.

14. 12  Adventní koncert  dua Viola od 14:00 v jídelně.-  z důvodu nemoci účinkujících se toto vystoupení ruší.

 6. 12. MIKULÁŠ od 14:00 v jídelně - příjemné odpolední posezení s návštěvou Sv. Mikuláše, anděla i pekelníků bylo zakončeno nadílkou.

 5. 12. V dopoledních hodinách se dostaví Sv. Mikuláš s doprovodem ze ZŠ Jankov 

 3. 12.  Hudební vystoupení pana Víznera -  Hodinka splněných přání od 14:00 v jídelně.

 2. 12.  Vánoční jarmark od 10:00. Těšíme se na Vaši účast.

LISTOPAD

28. 11.  Účast na "Vánoční výstavě" v areálu úřadu Středočeského kraje.

Aktivizace probíhá častěji, čtení zpestřuje přípravy na vánoční svátky, pečení svatomartinských rohlíčků atd. Mimo jiné se koná několik oslav narozenin.

ŘÍJEN

 

10. 10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a SPORTOVNÍ HRY - v odpoledních hodinách si pochutnáme i na pečených bramborách v ohni.  
Každé družstvo se skládalo s klientů DS a žáků ZŠ Votice a díky výborné spolupráci všech si užili nejen sportovních úspěchů ale i legrace. K pečeným bramborám se podával  smažený patizon a cuketa.

V SRPNU A ZÁŘÍ se konala několik oslav narozenin a svátků - především Marií jsme si užili dost.

ČERVENEC

 

27.7. 2018- X. ročník - Heligónky, spojeno s jankovskou poutí.

17.7. - Celodenní výlet do ZOO Větrov u Tábora. Rod. příslušníci vítáni.  Informace na tel. 602 600 864.

11. 7. TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ - od 9:30 v jídelně DS - hudební vystoupení skupiny VIOLA, která již u nás vystupovala v loňském roce.

ČERVEN

26. 6. Od 9:30 v jídelně domova se bude konat divadelní vystoupení "Císařovy nové šaty" v provedení žáků 5. ročníku ZŠ Jankov.  Těšíme se na Vás.

od 21. do 24. 6. účast na výstavě SENIOR
v Lysé nad Labem  - 2 klientky se zúčastnily v pátek 22. celého doprovodného programu a mimo jiné nasbíraly inspiraci pro další tvoření.

20. 6. Závěrečný koncert žáků ŽUŠ Votice (odloučené pracoviště Jankov) od 13:00 v jídelně domova.

14. 6. Účast na Sportovních hrách v DD Vlašim, konaných k 20. výročí existence domova.  - Naše družstvo se umístilo na pěkném 2. místě. Velká gratulace.

11. 6. Odpolední výlet do Odlochovice - prohlídka zámeckého parku a návštěva místní zámecké cukrárny.

KVĚTEN

29. 5.   Vystoupení dětí z MŠ Jankov - pásmo říkánek, písniček i tanečních vystoupení od 9:30 v jídelně zařízení.

16. 5.  Písničky z krabičky - hudební pásmo pana Víznera s partnerkou - od 14:00 v jídelně DS.

13. 5.   DEN MATEK - ve spolupráci s Obcí Jankov v sále místného OÚ. Bohatý kulturní program, občerstvení zdarma. Začátek od 13:30. Doprovod našich klientů zajistí dobrovolníci.

26. 4. od 14:00 PÁLENÍ ČARODĚJNIC -      u venkovního krbu, opékání špekáčků.  

29. 3. od 14:00 hudební vystoupení manželů Jedlanových (zpěv a harmonika).

První velkou událostí byla až Velikonoční prodejní výstava dne 25. 3., která byla doprovázana v odpoledních hodinách živou muzikou. 

Vzhledem k dlouhému období letošní chřipkové epidemie se z počátku roku nekonaly žádné společné aktivity. 

rok 2017

Prosinec:

29. 12. SILVESTROVSKÁ OSLAVA - V odpoledních hodinách se zájemci sešli v jídelně u bohatě prostřené tabule, někteří si i zatancovali.

22. 12. Slavnostní "Štědrovečerní večeře".Program již od 15:00 - Koledy v podání účastníků muzikoterapie a slavnostní pobožnost.

21. 12. Vánoční vystoupení dua VIOLA od 14:00 v jídelně

20. 12. Před mší bude možnost zpovědi. 

17. 12. Vystoupení Podblanického smíšeného pěveckého sboru a orchestru z Kondrace od 13:30 v jídelně DS.

15. 12. Vánoční koncert ZUŠ od 13:00

6. 12. Sice o něco později, ale pan farář při mši zájemcům posvětí adventní věnce.

5. 12. Mikulášská zábava od 14:00 v jídelně - k poslechu nám hráli a zpívali manželé Jedlanovi z  Bystřice a to jen s malou pouzou na občerstvení po 2 a půl hodiny. Při dobrém občerství čas velmi rychle utíkal. Na závěr jsme si zazpívali vánoční koledy a každý obdržel mikulášskou nadílku.

4. 12. Návštěva Sv. Mikuláše a jeho doprovodu v provedení žáku ZŠ Jankov ve 13:30

2. 12.  Den otevřených dveří spojený s vánoční prodejní výstavou výrobků z dílny DS. Začátek od 10:00 hod, od 14:00 hod živá muzika. 

1. 12 . Účast na Čertovském dni v DS Sedlčany - tentokrát jsme opravdu dodrželi heslo není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. I přes poslední místo to byl velmi vydařený den ve velmi příjemném prostředí.

Listopad:

30. 11. Adventní vystoupení pana Víznera spol.- HODINKA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ - od 14:00 v jídelně

28. 11. Účast na vánoční výstavě v budově KÚ Středočeského kraje.

24. 11. Oslava narozenin - jsme velmi rádi, že této oslavy se účastnila i rodina slavící klientky.

22. 11. Výlet do Votic - vzhledem k velké nemocnosti  se odkládá

15. 11. Svatomartinské posezení -posezení nad vlastnoručně ubečenými rohlíčky z předchozího dne, vyprávění o Sv. Martinu a zvycích kolem tohoto dne.

5. 11. - Vaření polévky z dýně -
po dobrých zkušenostech z pečení cukety bylo účast hojná a všichni si moc pochutnali.

1. 11. Mše za naše zemřelé, položení věnce a zapálení svíčky na hřbitově

Říjen:

25. října Podzimní oslava Halloween 

13. 10 - sportovní den - celkem 20 klientů se s větší či menší pomocí zúčastnili této celodenní akce. Dopoledne změřili síly v kuželkách, hodu na plechovky, chytání rybiček, poznávání přírodnin, kvízu z pohádek, historie a slovenštiny. Odpoledne po vyhlášení vítězů (vyhrál každý), se opékali buřty a poslouchala hudba. Někteří našli ještě i dost sil k tanci.

2. 10. - Vydlabávání dýní - zájemci pomáhali s vydlabáváním dýní. Zároveň si poslechli historii.  

Září:

  Od 25. 9. se při pravidelných pondělních a pátečních posezení bude číst F.L.Věk od A. Jiráska.

26. 9. - oslava narozenin -
dva klienti měli možnost oslavit své narozeniny s přáteli nejen z domova.

21. 9. - pečení cuket - mnozí klienti měli poprvé možnost ochutnat a sami si i obalit a osmažit cuketové plátky. I přes počáteční skepsi si nakonec všichni pochutnali.

10. 9. - oslava narozenin

6. 9.  Výlet do Votic  Návštěva prodejní výstavy obrazů v MKC a posezení v cukrárně.

Srpen:

31. 8. - Dožínky - Po celé dopoledne si klienti užívali dožínkovou slavnost na terase. Při bohatém občerstvení "co dá statek" si vyprávěli staré zvyky, četli o nich a sami si vytvořili i dožínkovou výzdobu na společenské prostory.

22. 8. Hudební vystoupení dua VIOLA z Olomouce od 14:00 hod.

Koncert se všem moc líbil. Lidové i zlidovělé písničky si rádi zanotovali i posluchači. Někteří doprovázeli muzikanty i menšími hudebními nástroji.

9. 8.  Výlet do Votic - návštěva výstavy v MKC a posezení v cukrárně. 

 

2.8. - oslava svátku

červenec:

29. 7.   Akce HELIGONKY se opět vydařila, přálo nám i počasí, což v předchozích letech nebylo zvykem.

Pozvání na VIII. ročník HELIGONEK 29.7. od 13,00 hod.

Pozvání na výlet,  zámek Jemniště 26.7. 2017, bezbariérový autobus zajištěn.

 Inf. podá Natálie Slavíková, DiS.

Výlet se vydařil. Prohlédli jsme si pěkně upravený zámecký park se spoustou zvířat a velmi jsme si pochutnali na kávě a zákuscích v místní zámecké kavárně. 

13. 7. - pečení palačinek + oslava svátku v odpoledních hodinách na terase

 

červen:

 

27. 6. - Letní párty s hranolkama v odpoledních hodinách na terasa.

7. 6. - Účast na Sportovních hrách v DS Vlašim

květen

25. května - Účast na zámeckých slavnostech v DS Vojkov

Ani chladnější počasí nám nezkazilo radost z příjemně prožitého dne. Při výborném občerstvení (a nechybělo ani točené pivo) jsme poslouchali kvalitní muziku, viděli jsme ukázky z výcviku služebních psů, sledovali středověké rytíře v bitvě a ukázky tance. 

24. května - Výlet do Vrchotových Janovice, kde od 10:00 hod. budeme mít komentovanou prohlídku v dobových oděvech.

Klienti, kteří se účastnili výletu do nedalekých Janovic, byli velmi mile překvapeni kvalitním výkladem žáků základní školy.  S velkou ochotou nám pomáhali zdolávat schody, poponášeli stoličky nezbytné k odpočinku atd. Před odjezdem domů, jsme si vychutnali kávu se šlehačkou a domácím štrúdlem na nádvoří. 

16. květen - od 9:30  v jídelně DS vystoupí děti z MŠ Jankov s připraveným pásmem básniček, písniček a tenečků. 

14. května - Den matek - v sále OÚ Jankov se konala každoroční oslava Dne matek, mimo živé hudby k tanci a poslechu, bylo na programu pásmo básniček dětí z místní MŠ a velmi působivé vystoupení břišních tanců v podání žen  z Vlašimi.  Z DS se zúčastnilo 26 klientů.

13. dubna - Velikonoční hudební odpoledne od 13:00hod v jídelně zařízení. Hraje a zpívá pan Petr Kubec, kterého  známe již z předchozích vystoupení.

10. dubna - Účast na prodejní výstavě domovů v budově úřadu Středošeského kraje. 

velikonoce_2017.docx

 2. dubna  . Den otevřených dveří od 10:00 spojený s velikonoční výstavou výrobků z dílny ručních prací. Odpoledne živá hudba. Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.

28. února -  Masopustní úterý - od 14:00 hraje k poslechu a tanci pan Vízner s partnerkou. Občerstvení a tombola, kde vyhrává každý zajištěno.

Tradiční každoroční masopustní úterý se vydařilo. Všichni účastníci nejen z našeho domova byli spokojeni.

Nadále se konají pravidelné pobožnosti a to každou středu od 15:00 hod. 

Rovněž ostatní aktivizace probíhají stejně jako přechozí rok. Klienti se mohou účastnit skupinového cvičení, tvořit v dílnách, setkávat se na pravidelných besedách a poslouchat předčítání z vybraných knih. Nyní se čtou příběhy ze života veterináře od Jamese Herriota, které mají několik dílů a tak nám vydrží pravděpodobně po celý rok. 

rok 2016

Pravidelně se konají pobožnosti a to každou středu od 15:00 hod v prostorách jídelny DS.

2x týdně se klienti mohou účastnit dopoledních besed se sociální pracovnicí. Obsahem jsou především vzpomínky na různé události z dřívějších dob (tzv. reminiscence) a pak následuje pravidelné předčítání z vybraných knih.

Listopad - James Herriot - Zvěrolékař mezi nebem a zemí

Říjen - Božena Němcová - Ze života slovanského a pro srovnání Lexikon společenského chování

Září - Božena Němcová  - Povídky: Dobrý člověk, Chýše pod horami, Pan učitel.

Červen, červenec, srpen - RETRO 1 - aneb jak jsme si to (u)žili za reálného socialismu - M. Petrov.

V měsíci červenci jsme si pravidelné čtení z knihy zpestřili ochutnávkami - např. domácí chléb s domácím máslem, pitím melty atd.

Březen, duben, květen - RETRO 2- aneb jak jsme si to (u)žili za reálného socialismu - M. Petrov

Leden a únor - OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA

Jednou za měsíc se tohoto setkání účastní i paní ředitelka, klienti tak mají prostor k vyjádření svých postřehů ohledně pobytu v našem zařízení.  

Prosinec -

23. 12.  Slavnostní ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE, které budu předcházet pobožnost.

11. 12.  od 13:30 Vás srdečně zveme na koncert Podblanického smíšeného pěveckého sboru a orchestru z Kondrace.

6. 12. Mikulášská zábava od 14:00

4. 12. Den otevřených dveří od 10:00 spojený s možností nákupu vánočních dárků z naší dílny ručních prací. Od  14:00 živá hudba.

Říjen -

26. 10.  Prohlídka Františkánského kláštera ve Voticích - výlet do Votic s pomocí dobrovolníků se uskutečnil běžným linkovým autobusem. V klášteře jsme absolvovali komentovanou prohlídku stálými expozicemi, pak jsme rovněž navštívili Výstavu jablek v místním reflektáři. Po domluvě s panem  farářem jsme si mohli prohlédnout rovněž kostel Sv. Františka a přilehlou galerii. Na autobus jsme počkali v nedaleké cukrárně při kávě.

2. 10.  - S námořníky kolem světa - hudební vystoupení pan Víznera tentokrát na námořnické téma.

Září -

21. 9. - Výlet do Staré Boleslavy - prohlídka a mše v kostele sv. Václava, kde se nachází krypta sv. Kosmy a Damiána s prvním hrobem zavražděného knížete Václava. Dále prohlídka kostela Panny Marie, kde se nachází Palladium české země.

Výlet se vydařil, přálo nám počasí i dopravní situace na dálnici, takže jsme si vše opravdu mohli náležitě vychutnat. Doprovázel nás náš pan farář Piotr Adamczyk, který na posvátném místě zavraždění sv. Václava vykonal mši. Pak se nás ujala průvodkyně, která velmi podrobně podala výklad historie obou kostelů a Palladia.  

 

Červenec -

30. 7. -  VIII. setkání heligonek. Zveme všechny příznivce dobré muziky na tradiční den otevřených dveří v DS Jankov.   Začátek od 10:00 hod. v areálu domova . Vystoupení heligonek od 13:00 hod.Bohaté občerstvení, možnost zakoupení výrobků z naší dílny ručních prací a pro zájemce možnost prohlídka celého domova. Těšíme se na Vás. Od 12:00 do 13:00 hod Vaše případné dotazy zodpoví paní ředitlka, sociální pracovnice popř. zdravotní sestra.

Počasí nám po celý den přálo, návštěvnost byla o poznání vyšší než loni. Muzikanti se činili až do pěti hodin a nám nezbývá než se těšit na další ročník.  

 

Červen -

10. 6. - Závěrečný koncert žáků ZUŠ Votice. Jako každoročně i letos na konci školního roku měli možnost předvést, co se naučili žáci ZUŠ, kterým probíhá výuka zde v našem domově. V příjemné atmosféře posluchači z řad příbuzných a našich klientů  tentokrát neslyšeli jen hru na flétny a klávesy, ale po prvé se předvedl i sbor zpěváků.

8. 6. - Sportovní hry ve Vlašimi - i zde se naše družstvo snažilo hájit barvy domova, co nejlépe. Bohužel opět bez stupňů vítězů. 

Květen

18. 5. - účast na Sportovních hrách v Domově Sedlčany. Naše tříčlenné družstvo, které mělo svoji premiéru, velmi dobře reprezentovalo. A i když nestáli na stupních vítězů, přesto domů odjížděli s dobrým pocitem a s chutí dále soutěžit.

Duben

28. 4. - Pálení čarodějnic - vzhledem ke špatnému počasí nám  buřty venku opekl pan údržbář a my je pěkně v teple vychutnali. Nechyběli ani pestré vzpomínky na pálení čarodějnic v době mládí našich klientů. 

Březen

23. 3. Účast na Velikonoční výstavě v budově KÚ Středočeského kraje v Praze - většina výrobků z našich dílen se prodala, což nás velikce těší. Děkujeme tímto i dobrovolnicím, které klientům s jejich prací pomáhají.

13.3. Velikonoční prodejní výstava od 10:00 hod, odpoledne živá hudba ve 14:00 hod – ve spolupráci s Dobrovolníky.

Akce se vydařila, všem zúčastněným se líbili výrobky z dílny ručních prací, pochutnali si na dobrotách spojených s velikonocemi a na závěr si společně poslechli lidové písničky v podání sl. Dittrichové z Jankova.

8.3.   Oslava MDŽ – posezení s hudbou a občerstvením. Mezi většinou žen se našli i 2 páni, kteří spolu vesele vzpomínali na dobu, kdy se tento svátek slavil ve velkém. Každá žena obdržela rudý karafiát.

 

Únor

9. 2. Masopustní úterý – zábavné odpoledne, živá hudba,   občerstvení, masky, bohatá tombola - ve spolupráci s Dobrovolníky. 
Začátek ve 14:00 hod. v jídelně DS. Srdečně zveme i rodiny a veřejnost.

I letošní masopustní veselí se vydařilo, díky dobrovolníkům a dětem našich zaměstnanců i samotných zaměstnaců jsme se letos dočkala skutečného reje masek. Při velmi pěkné muzice mělo množství tanečníků potíže dostat se na "parket".

 2. 2.   Hudební vystoupení „Muzikál“ – Petr Kubec  od 13:00 v prostorách jídelny.

Velmi pěkně provedené hodinové pásmo, do hraní a zpívání byli zapojeni i diváci, což se setkalo s velkou odezvou.

Rok 2015

Pravidelně se konají pobožnosti a to každou středu od 15:00 hod v prostorách jídelny DS.

2x týdně se klienti mohou účastnit dopoledních besed se sociální pracovnicí. Obsahem jsou především vzpomínky na různé události z dřívějších dob (tzv. reminiscence) a pak následuje pravidelné předčítání z vybraných knih.

Jednou za měsíc se tohoto setkání účastní i paní ředitelka, klienti tak mají prostor k vyjádření svých postřehů ohledně pobytu v našem zařízení.  

Prosinec - Jaroslav Hašek -Osudy dobrého vojáka Švejka

Listopad - Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka

                 Ota Pavel - Jak šel táta Afrikou

Říjen a listopad - Ota Pavel - Jak šel táta Afrikou

Srpen a září  - Karel Nový - Řytíři a lapkové

Červenec - Karel Nový - Rytíři a lapkové (Železo železem se ostří)           Alois Jirásek - Staré pověsti české

Červen - Alois Jiránek - Staré pověsti české

Květen - Alois Jirásek - Staré pověsti české

Duben-  František Kubka - Karlštejnské vigilie

Březen - J. Neruda - Malostranské povídky

Leden a únor - J. Š. Baar - Jan Cimbura

PROSINEC:

23. 12  SLAVNOSTNÍ MŠE od 15 hod v jídelně DS

18. 12.  VÁNOČNÍ PÁSMO v podání dětí z MŠ Jankov od 9:30 hod.

13. 12. KONCERT PODBLANICKÉHO SMÍŠENÉHO SBORU A ORCHESTRU Z KONDRACE od 13:30 hod v jídleně DS - vstup zdarma i pro veřejnost.

Nebyl nikdo z přítomných, kdo by nebyl nadšen tímto nádherným vystoupením. Bohužel se dostavilo velmi málo posluchačů z okolí. Snad to bude lepší příští rok.

8. 12. MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA  od 13:30 hod v jídelně DS -zveme i příbuzné a známé našich klientů, aby se přesvědčili,  zda se i letos dostaví Sv. Mikuláš s doprovodem a nadílkou.

Ani tentokrát Sv. Mikuláš nezklamal a dostavil se v doprovodu anděla a čertíků i k nám. Každý z přítomných byl obdarován. Děkujeme ZŠ Jankov za pomoc při organizaci a za velmi chutné perníčky, které pro nás její žáci napekli a moc hezky ozdobili. Po nadílce následovala volná zábava při muzice. Tentokrát v modernějším pojetí za přítomnosti mladého "dýdžeje", který se velmi dobře vypořádal s našemi požadavky na repertoár.  

6. 12.   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - od 10 hod. prodejní výstava výrobků z dílny ručních prací, od 14:00 hudební vystoupení.

Akce se i přes ne příliš adventní počasí vydařila. Všichni si pochutnali na dobrém občerstvení, mnozí nakoupili výrobky, především vánoční dekorace. Klienti si především pochvalovali odpolední posezení při živé muzice.    

 

LISTOPAD - z důvodu plánové rekonstrukce výtahu, který tak bude mimo provoz nejsou plánovány žádné větší kulturní akce.

30. 10. Den otevřených dveří v rámci DNE SENIORU od 10:00 hod, od 14:00 hod. kabaretní vystoupení pana Víznera  s doprovodem.

Těšíme se na Vaši účast.  - Osvědčený pan Vízner s partnerkou opět nezklamal naši důvěru. Tentokrát si pro nás připravil melodie z konce 40 a 50 let. 

16. 9.  -  Sportovní den v DS Jankov - zahájení v 9:00 hod. Netradiční disciplíny a překvapení pro doprovod jednotlivých družstev budou probíhat v areálu DS Jankov. Od 13:30 hod.  živá hudba.

Celkem 7 družstev z 6 zařízení ( DS Benešov, ICS Odlochovice, Domov Oleška, DS Sedlčany, DS Vlašim a 2 družstva domácí) soutěžilo po krátkém zahájení a malém posílení v jídelně celkem v 6 disciplínách - ruské kuželky, hod na cíl, stavění věže z kostek, ve znalostech českých přísloví a ve dvou "poznávačkách" (čichové a zrakové). Především v posledních 3 jmenovaných muselo dojít na rozstřely po té, co prakticky všichni nechybovali.

Do oběda se stihli i 2 disciplíny určeny pro doprovod družstev - chůze na chůdách na čas a jízda na retrokoloběžce okolo domova. Po obědě došlo na vyhlášení výsledků celého klání a posezení s hudbou pana Kopeckého.

Na prvním místě se celkově umístilo družstvo Sedlčan, na druhém pak družstvo z Olešky a třetí příčka patřila jednomu z domácích družstev (paní Jajčišinová, paní Strejčková, pan Procházka). Zvláštní ocenění získal doprovod z nedalekých Odlochovic, který tak vehemntně bojoval na chůdách až je zlomil.

Díky patří také našim dobrovolníkům a dětem 9. ročníku ZŠ Votice, kteří na jednotlivých stanovištích organizovali klání. Opakovaně jsme se tak všichni mohli přesvědčit, že "mladí" se umějí chovat a rádi pomohou, když je jim to umožněno. 

Zvláštní poděkování patří všem sponzorům, kteří svojí materiální či finanční pomocí umožnili hladký průběh celé akce. Každý soutěžící si odvezl hodnotnou cenu. "Pivo, káva, limonáda" a  bohaté švědské stoly byly díky nim k dispozici po celeu dobu nejen pro soutěžící, ale i diváky a všechny obyvatele našeho domova.

SPONZOŘI jmenovitě: pan Kahoun, pan Kabíček, pan Kytler, Cukrárna Votice (BLESK), Pekárna Votice, Keramika Andreas, Lékarna Votice, paní Richtová, DENTIMET, MK MARKET, DEPEND, PROMEDICA

9. 9. 2015 - Účast na sportovních hrách v DS Sedlčany

Naše tříčlenné družstvo obsadilo pěkné 7. místo v silné konkurenci 13 domovů. Především ve vědomostních kvízech si vedli velmi dobře, naši klienti chybovali pouze  2x z 20 otázek. Jmenovitě soutěžili paní Křikavová, pan Rosíval a pan Sztasel.

25.7. 2015 od 13.00-   Zveme rodinné příslušníky, veřejnost již na VII. ročník SETKÁNÍ HELOGONEK , spojený  s prodejní výstavou prací našich klientů.

Místo konání : DS Jankov.  

I přes velká teplo, které po celý den panovalo, se setkání opět vydařilo. Velice mile nás překvapilo velké množství návštěvníků mimo řady našich klientů a jejich rodinných příslušníků.

25. 6.  Účast na sport0novních hrách v Olešce.

17. 6.  Závěrečný koncert žáků ZUŠ Votice od 13:00 hod. v jídelně. Žáci ZUŠ Votice, kteří v našich prostorech mají pravidelnou výuku, ukázali své hudební pokroky nejen svým rodičům a kamarádům, ale i našim klientům. Tentokrát mimo hraní na různé hudební nástroje jsme mohli slyšet i pěkný zpěv.

 

22. 5.  Účast na Zámeckých slavnostech v DS Vojkov. Přihlášení klienti si užili nakonec nedeštivý den v prostorách zámku. Měli možnost shlédnout modní přehlídku dobových kostýmů, představení kouzelníka a vystoupení mažoretek. K potržení dobré pohody hrála živá muzika a podávalo se velmi dobré občerstení.

 

15. 5. Vystoupení dětí z MŠ Jankov - pod vedením svých učitelek nám děti recitovaly a i zatancovaly. Na všech přítomných v publikum byla vidět radost a na vystupujících zase nadšení ukázat, co umní.  

 13. 5.  Výlet do ZOO JIHLAVA - ve spolupráci ze ZŠ Votice. V rámci projektu z EU pro nás votická škola připravila výlet a zajistila doprovody pro imobilní klienty. 

Výlet se vydařil, přálo nám počasí a tak jsme spolu s žáky ZŠ Votice strávili velmi příjemný den mezi exotickou zvěří. Mnozí vzpomínali, jak si toto užívali se svými dětmi či vnoučaty. Největší úspěch měli žirafi a hrošíci. 

10. 5. Obec Jankov a DS Jankov vás zvou na oslavu DNE MATEK do 13:30 v sále OÚ Jankov.je zajištěn bohatý kulturní program.

30. 4.   Od 14:00 hod. "Čarodějnický slet" u venkovního krbu v areálu DS.  -
Počasí sice moc nepřálo, od rybníka na nás foukal studený vítr, přesto se dostavilo mnoho zájemců o první opečený špekáček v letošním roce.  Nechyběly ani vzpomínky na to, jak se čarodějnice slavily za jejich mldádí.

25. 4. od 14:00 hod. koncert Podblanického smíšeného sboru a orchestru z Kondrace.

Koncert byl moc hezký, všichni přítomní uvítali s povděkem především písně, které sami znají a mohli si zazpívat se sborem. Škoda, že se nepřišlo podívat i více lidí z okolí. Snad příště. 

Velikonoční výstava

24. 2.  MASOPUSTNÍ ZÁBAVA - k tanci a poslechu hraje pan Kopecký. Pití a občerstvení zajištěno, masky vítány.

Odpoledne po počátečních těžkostech, kdy nejel výtah a masopustní rej se tak odehrával na chodbě I. patra, se vše vydařilo. Především všichni uvítali moc hezký repertuál pro nás nového muzikanta. Těšíme se na další spolupráci.

 

Rok 2014

 6. 12. 2014Pozvánka na Den otevřených dveří

Dovolujeme si Vás pozvat

 

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

 

který se uskuteční v úterý dne 7. 10. 2014 od 10:00 hod. Do 15:00 hod bude otevřena dílna ručních prací.

 

Těšíme se na Vaši účast.

13. 12. 2014

Pozvánka na besedu Slasti a strasti života na Bali

 

Pravidelně se konají ve středu od 15:00 modlení (pan farář Adamczik z Votice, katechetka H. Nová), v pátek od 10:00 beseda o dění kolem nás spojená s předčítáním z vybrané knihy (nyní sebrané spisy B. Němcové), podle služeb jednotlivých pracovníků muzikoterapie, vycházky, poslech muziky, malování, dílna ručních prací.

Na žádost klientů se besedy s přečítáním konají nyní i v pondělí od 9:00. 

UPOZORNĚNÍ Po dobu měsíců červenec až září se bohoslužby konají na místo středy v úterý, čas stejný.

26. 7.  VI. SETKÁNÍ HELIGONEK - 
po loňské přestávce se letos podařilo navázat na předchozí úspěšní ročníky těchto setkání. Přálo nám počasí, občerstvení byl dostatek, točilo se pivo a nám nezbývá si přát, abychom se příští rok sešli ještě ve větším počtu.

26. 6. Sportovní hry v DS Oleška - po "neúspěchu" ve Vlašimi jsme si v Olešce spravili chuť a opět jsme ve velké konkurenci dosáhli na medaile.  Vše bylo velmi dramatické a o konečném třetím místě rozhodovaly až rozstřely.  Při cestě na zpět jsme se za odměnu stavili v pěkné cukrárně ve Vlašimi a ochutnali výtečnou zmrzlinu.

4. 6. Sportovní hry v DS Vlašim - již tradičně se naše tříčlenné družstvo účastnilo těchto her, jelikož dva byli na tokovémto klání poprvé, po dlouhé době nám uteklo medailové umístění. 

7. 5. Beseda v ZŠ pro žádky I.stupně o škole dnes a v době školní docházky našich klientů.  Děti se dozvěděly, že dříve si museli nosit všichni i obědy, prohlédly si stará vysvědčení a učebnice. Nám se zase líbil nápad dobového oblečení mnohých žáků a učitelek.

8. 3. Cirkusové představení  CIRKUSU ALADIN od 10 hod. v jídlně DS

4. 3. MASOPUSTNÍ ZÁBAVA od 14 hod v jídelně DS. Masky jsou vítané.

Účast masek předčila očekávání. Bylo jich více než třicet a to i  z řad klientů. Kromě tradiční bohaté tomboly, kde vyhrával každý los, byly vyhlášeny i nejlepší masky. K tanci a poslechu hrál tradičně pan Šalát na harmoniku a pan Kratochvíl na bubny. Nechybělo dobré občerstvení.

4. 3. Hra na tibetské mísy - pod vedením profesionální terapeutky od 10 hod. v rehabilitační místnosti Zájemců se dostavilo dostatek, Ti odvážnější si sami mohli vyzkoušet jednotlivé nástroje. Posléze terapeutka navštívila některé klienty i na pokojích.

Rok 2013

prosinec

18. 12. Vystoupení dětí z Mateřské školy Jankov

11. 12. Vystoupení žáků ZUŠ od 13:00 hod.

8. 12. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - od 10:00 hod máte možnost prohlédnout si zařízení, zakoupit si výrobky z dílny ručních prací. Od 14 hod. hudební program. občerstvení zajištěno.

5. 12. "MIKULÁŠSKÁ" - od 15:00 hod. bude k tanci a poslechu hrát pan Šalát na harmoniku a pan Dráb na bubny. Kolem 17 hod. očekáváme i Mikuláše s doprovodem. Občerstvení zajištěno.

2. 12.  Hudební vystoupení "VÍZNER a partnerka" - již tradičně zahájíme adventní dobu kabaretním vystoupením. Začátek ve 14:00 hod v jídelně DS. Těšíme se na Vaši účast.

 

říjen

8. 10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - od 10:00 hod, dechovka k tanci a poslechu od 14:30 hod. v jídelně DS. Těšíme se na Vaši účast.

září

10. 9. Sportovní hry ve Vlašimi   - Naše  družstvo obsadilo celkově 2 místo z 8.

3. 9.   Výlet do Klokot u Tábora. Odjezd na známé poutní místo od DS ve 13:00 hod, z autobusového nádraží ve Voticích ve 12:30 hod. Předpokládaný návrat okolo 17 hod. Mimo prohlídku místního kláštera se uskuteční mše a k dispozici bude i zpovědník. Zájemci z řad veřejnosti se mohou hlásit u paní Slavíkové v DS Jankov, tel. č. 602 600 864. Cena 100,- Kč  

I přestože od rána poprchávalo výletu se mimo klientů našeho domova zúčastnilo 21 zájemců z Votic a Jankova. V okamžiku, kdy autobus vyjel na cestu pršet přestalo a déšť počkal až do našeho návratu. Po mši v místním kostele se nás ujal jeden z místních členů Kongregace Oblátů Panny Marie Neposkvrněné v Táboře, který nás seznámil s historií tohoto poutního místa a provedl zájemce po areálu.

srpen

Tradiční setkání heligonek se z technických důvodů neuskuteční, o případném náhradním termínu Vás budeme včas informovat

květen

22. 5.  Výlet do Votic - Prohlídka výstavy keramiky pan Zíka v prostorách infocentra ve Voticích, po té jsme poseděli v cukrárně při dobré kávě a zákusku. 

 

březen

27. 3. Velikonoční výstava -  naše zařízení se účastnilo prodejní výstavy zařízení soc. služeb v prostorách budovy KÚ v Praze.

27. 3. BESEDA O VELIKONOCÍCH -  vybraní klienti se zúčastnili besedy o velikonocích se žáky I. st. ZŠ Jankov. Senioři s láskou zavzpomínali na dobu jejich mládí a seznámili novou generaci se zvyky kolem celých velikonoc.

24. 3. VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA a Den otevřených dveří od 10:00 hod, od 14:30 hudební vystoupení - v letošním roce opět stoupla účast z "venku". Návštěvníci si mohli zakoupit z množství výrobků naší dílny a dobrovolníků, zájemci si mohli prohlédnout celé zařízení a v odpoledních hodinách posedět při pěkné hudbě sester Dittrichových. Každý obdržel kávu a zákusek.

8.3.  oslava MDŽ - odpoledne mohli klineti posedět v příjemní atmosféře, podávala se káva se zákuskem. Ženy obdržely malou pozornost

únor

12. 2.  Masopustní úterý - k tanci a poslechu hraje pan Šalát na harmoniku s doprovodem.

leden

23. 1. Vystoupení cirkusového varieté od 10:00 hod -

           - dvouhodinového pásma plného kouzelnických triků a    zábavy se zúčastnila i MŠ Jankov a při mnohých kouzlech asistovali diváci. Na závěr své kousky předvedla i malá opička. 

Každou středu se koná pobožnost od 15:00 

V pátek vždy od 10: 00 hod. "besedy" o aktuálním dění kolem nás i ve světě, následuje pročítání Habartových knih - Voticko, Sedlčansko, Sedlecko. 

Rok 2012

24.12. Štědrý den

- Vánoční koncert sestry Dittrichovy

- Bohoslužba

-17,00 hod. Štědroveřerní večeře

31.12. Silvestr

15,30 hod. Posezení při  dechové hudbě

 

19.12 Vystoupení žáků MŠ - pásmo Vánoce

12.12. Vystoupení žáků LŠU Votice

4. 12.  Od 14:00 hod. varietní program pana Víznera, od 15:00 hod. bude při Mikulášské zábavě hrát na harmoniku pan Šalát s doprovodem.  Během odpoledne se dostaví Sv. Mikuláš s doprovodem. Všichni jsou srdečně zváni.

2. 12. DS Jankov od 10:00 hod. pořádá Vánoční prodejní výstavu, od 14:30 hudební program

30. 11.  Naše zařízení se s výrobky z dílny zúčastního slavnostního rozsvěcení vánočního stromu ve Voticích 

13. 9.  DS Jankov za pomoci dobrovolníků pořádá výlet na poutní místo Loreta a Kondrace - návštěva místního muzea na faře a vyhlášené restaurace U Matoušků.  Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 602 600 864

12. 9.  Účast na sportovních hrách v DS Vojkov

5. 9. Pořádáme od 9:00 hod sportovní hry. 

28. 7.  V. ročík Setkání heligonek pořádá sdružení DOBROVOLNÍCI od 13:00 hod. v areálu DS. Zajištěno bohaté občetrstvení.

21. 6. Sportovní hry DS Oleška - celkově naše družstvo skončilo na velmi pěkném 2. místě po "rozstřelu"v silné konkurenci dalších 12 družstvech.

13. 6.  Hra "Čert a Káča" v nastudování žáků 2. B. ZŠ Votice od 9:00 hod v jídelně DS - představení bylo velice pěkné, doplněné zpěvem a tancem. Mnozí obdivovali velmi vydařené kulisy, které si děti sami vytvořily.

6. 6. Veřejné vystoupení žáků ZUŠ Votice, pobočka Jankov od 13:00 v jídelně DS - jednotlivá vystoupení žákyň a jednoho žáka byla pěkná. Mnoho skladeb si diváci potichu pobrukávali.

30. 5. Účast na sportovních hrách v DS Vlašim - naše tříčlenné družstvo obsadilo celkově pěkné 5 místo ve velmi vyrovnaném souboji. Ve vědomostním kvízu jsme byli druzí.

16. 5.  Domov seniorů pořádá výlet na poutní místo Hrádek u Vlašimi. Odjezd ve 13:00 hod od DS, pan farář z Votic povede na Hrádku mši. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 602 600 864

Výlet neměl chybu, všem zúčastěným se moc líbilo nejen samotné poutní místo, ale i mše. Velice mile nás překvapil zájem "poutníků" z řad veřejnosti, kteří projevili zájem i o podobné další akce.

14. 5.  Od 9:00 hod. vystoupí v jídelně DS děti z MŠ Jankov se svým pásmem ke Dni matek.

13. 5.  DEN MATEK -  Naši "Doborovlníci" ve spolupráci s DS a místní obcí pořádají od 14:00 hod v sále OÚ oslavu Dne matek. Občerstvení pro každého zajištěno.

Letošní účast všechny překvapila, každá příchozí žena obdržela růži. Po pěkném vystoupení dětí z místní MŠ a ukázky společenských tanců se všichni velmi příjemně bavili, taneční parket byl po celou dobu plný.   

24. 4.  V odpoledních hodinách se bude konat letošní prvín opékání špekáčků u krbu.

Počasí nám přálo a tak byla účast velká.

7. 4. Den otevřených dveří - Ve spolupráci s Doborovolníky se uskuteční tato každoroční předvelikonoční akce. Od 14:00 živá hudba, po celý den prodejní výstava výrobku z dílny DS a našich dobrovolníků. Mimo tradiční velikonoční sortiment - mazanec, beránek, kraslice a různé dekorace - bylo možné koupit si ručně dělané šperky, proutěné koše popř. výrobky z umělého lýka. 

8.3. Od 14 hod. se bude konat oslava MDŽ. Na harmoniku hraje pan Šalát, občerstvení zajištěno.

21.2.  Tradiční MASOPUST se bude konat od 14:00 hod. v jídelně. Hrát jako každoročně bude pan Trachta a na vozembouch pan Dráb. - Vzhledem k nepřítomnosti pana Drába jsme si vystačili pouze s jedním hudebníkem i tak se masopustní veselice vydařila. V tobole vyhrál každý, kdo si koupil lístky. Hrálo se a zpívalo až do večeře, k\ždý si podle libosti dopřál víno nebo pivo a pojedl chlebíčky. Odpoledne si užili i rodinný příslušníci, kteří se dostavili.

26.1.  Od 13:30 vystoupí pan Kubec s partnerkou s pořadem "Ta naše písnička česká" - vystoupení se všem moc líbilo, průřez českou hudební scénou do středověku po období I.republiky bylo zajímavé, mnozí se ke zpěvu známějších písniček přidávali.

Rok 2011

Prosinec

30. 12. Silvestrovské odpoledne - hudbu zajišťují sestry Dittrichovy

24. 12. Štědrovečerní bohoslužba před slavnostní večeří za doprovodu sester Dittrichových (hudba).

10. 12. Den otevřených dveří v DS spojený s prodejní výstavou výrobků uživatelů - ve spolupráci s "Dobrovolníky"

6. 12. Mikulášské odpoledne v DS.

5. 12.  Mikulášská zábava pořádána ve spolupráci s "Dobrovolníky" v sále místního OÚ, přítomné děti dostanou dárky od Mikuláše.

Listopad

30. 11. Adventní hudební pásmo v podání pana Víznera a paní Vlachové

25. 11.  Účast na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu ve Voticích, jako každý rok budeme mít vlastní stánek, kde si každý může prohlédnout a zakoupit výrobky našich uživatelů

2. 11.  Návštěva místního hřbitova a zapálení svíček u kříže a "našeho hrobu" za zemřelé

Říjen:

4.10. Václavská zábava

K tanci i poslechu pro seniory hráli p. Šalát, Kratochvíl.Bylo popřáno všem oslavenců, kteří slavili narozeniny.

10.10 . Týden seniorů

Seniorům přišli zazpívat žáci družiny Votice.Všichni přítomní dostali od dětí  malou pozornost , která velmi potěšila.

Září :

13.9. Výlet na zámek Hluboká, spojeno s prohlídkou místní ZOO, návštěvou restaurace.

20.9.Sdružení "Dobrovolník"  za spolupráce se Svazem invalidů Votice pozvalo naše seniory na výlet na Svatou Horu, prohlídku skanzenu Vysoký Chlumec a  na zámek Dobříš.Výlet se všem zúčastněným moc líbit. přálo mám i počasí.

 

srpen

10.8.   v 10:30 vystoupení zpěváka Richarda Adama (písně 50. a 60. let)

červenec

30.7.   IV. setkání heligonek v DS Jankov

24.7. účast na koncertu "Evy a Vaška" ve Vrchotových Janovicích

květen

25.5. Koncert žáků ZUŠ Votice  od 13:00 hod.

18.5. Účast na sportovních hrách v DS Vlašim

17.5.  K tanci i poslechu bude hrát na harmoniku pan Šalát

16.5. Vystoupení dětí ze školní družiny ZŠ Votice s pásmem písniček, básniček a scének  od 13:00

8.5. "Den matek" v sále OÚ Jankov. Pořádají Dobrovolníci ve spolupráci s Obcí Jankov od 14:00

duben

28.4. podvečerní opékání špekáčků " Čarodějnice"

28.4.  hudební pořad "Točte se pardálové" od 13:30 hod.

březen

8.3. od 14 hod v jídelně "Masopustní veselí". Hraje pan Typta. Masky vítané.

1.3.  DS navštíví okolo 14 hod. masopustní průvod pořádaný ZŠ Jankov

únor

16. a 23.2. v rámci reminiscence návštěva cukrárny v Jankově

leden

29.1. vystoupení hudební skupiny "Kabrňáci" z ÚSP Tloskov

Rok 2010

prosinec:

19.12. - zájemci se mohou zúčastnit za podpory dobrovolníků adventního koncertu v místním kostele

17.12   "Plamínek" - od 10 hod. posezení s cestovatelem, léčitelem a terapeutem, vstupné 50,- Kč pro veřejnost

16.12. "Letem vánočním světem" - vystoupení již osvědčené dvojice D. Vlachová a J. Vízner

12.12. "Den otevřených dveří" spojený s prodejní výstavou výrobků DS

8.12.  Vystoupení dětí ZUŠ Votice, pobočka Jankov od 13 hod.

5.12. "Dobrovolníci" pořádají od 14 hod. v sále místního OÚ "Čerstovskou zábavu" pro děti, hraje Poprask, nadílka zajištěna pro všechny přítomné děti.

2.12. "Mikulášská zábava" - živá hudba, příjde i Mikuláš s nadílkou

1.12. vystoupení sboru Gymnázia Benešov

listopad:

28.11. - adventní trhy v Kondraci

24.11. - účast na slavnostním rozsvícení vánočního stromu ve Voticích, stánek s výrobky DS

9.11. Beseda "J.Š.Baar - život a dílo" - knihovna Votice

říjen:

11.10. oslava Dne seniorů - vystoupení dětí z družiny ZŠ Votice

7.10.  účast na Dnech seniorů v Praze na Žofíně - za pomoci "Dobrovolníků"

5.10. Václavská zábava - od 14:00 v jídelně DS

září:

21.9. výlet do ZOO Plzeň a na zámek Kozel - výlet pořádal Svaz zdr. postižených z Votic

12.9. divadelní představení - účast na akci pořádanou v ÚSP Odlochovice za pomoci "Dobrovolníků"

srpen:

28.7. až 3.9. výměnný pobyt s ÚSP Pata

červenec:

1.7. opékání špekáčků - vekovní posezení

červen :

28.6. od 14:00  S písní hezkou zemí českou - hudebně - zábavné pásmo v podání D. Vlachová a J. Vízner

23.6.2010 - výlet - prohlídka města a skanzenu  Kouřim (pořádané občanským sdružením Dobrovolníci

17.62010   účast na sportovních hrách v DS Oleška

2.6. 2010 ZUŠ Votice - vystoupení žáků

Květen:

29.5. 2010 DEN DĚTÍ

v areálu DS Jankov

26.5. Účast na sportovních hrách v Domově ve Vlašimi

9.5.  Vystoupení tanečního odboru ZUŠ Votice od 13:15 hod v jídelně DS

9.5. Za spoluúčasti dobrovolníků návštěva divadelního představení pořádaného Obcí Jankov ke Dni matek - od 15:00 hod. v sále místní restaurace

3.5. Pásmo básniček, písniček a scének v provedení žáků družiny ZŠ Votice od 13:00 hod.

Duben :

22.4. "Tančíme pro radost" - pořadatel DS Hostomice

Březen :

3.3. - Posezení s uživateli v místní kavárně

5.3. - oslava MDŽ

29.3. Velikonoční výstava, Den otevřených dveří

Únor :

16.2. Masopustní průvod ZŠ Jankov

17.2. Divadelní představení žáků 3.ročníku ZŠ Votice - "Plaváček", následovala beseda o škole dnes a v    době mládí našich seniorů

18.2. Masopustní zábava, hudba pan Typta

 

prosinec 2009

15.12. - vystoupení sboru z Gymnázia Benešov

5.12. II. Mikulášská zábava - nadílka pro děti, ukázka tance se psy a koncert malého dechového orcestru Sebranka od 14:00 hod v sále OÚ Jankov

listopad 2009

29.11. Den otevřených dveří, od 10:00 hod. prodejní výstava výrobků klientů DS, od 13:00 hod. přivítání začátku adventu, živá hudba

18.11. - vystoupení žáků LŠU Votice - taneční a hudební odbor

17.11. - ukázka živých zvířat žijících v ZOO

6.11. - návštěva divadelního představení ocotníků z Miličína v sále OÚ Jankov

říjen 2009

31.10. - "Den s hudbou" v sále místního OÚ - ve spolupráci s dobrovolníky - přesunuto ze 17.9.

1.10. "Den seniorů" - odpoledne vystoupení žáků školní družiny ZŠ Votice

září 2009

28.9. - účast zájemců na Svatováclavských slavnostech ve Voticích - ve spolupráci s dobrovolníky

17.9. - sportovní hry v DS Jankov - "DEN PLNÝ ZÁBAVY"

srpen

28.8. - výlet do Č. Budějovic - "Země živitelka"

červenec 2009

25.7. - "II. setkání heligonkářů" spojené se dnem otevřených dveří, občerstvení zajištěno, od 10:00 hod. - ve spolupráci s dobrovolníky

14.7. - opékání špekáčků u venkovního krbu

červen 2009

23.6. - "Den s hudbou", od 10 hod., vstup 100,- Kč (v ceně oběd a občerstvení) - ve spolupráci s dobrovolníky

12.6. - výlet na zámek Vrchotovy Janovice

3.6. - návštěva ZOO v Jihlavě - ve spolupráci s dobrovolníky

květen 2009

27.5. - sportovní hry v DS Vlašim

13.5. - výlet do Votic -  prodejní výstava ručně šitých panenek, cukrárna

10.5. - hudební vystoupení v podání p. Slunečka a spol. ke "Dni matek" od 13:00 hod.

duben 2009

30.4. - "Pálení čarodějnic"  - opékání špekáčků od 14:00 hod.

28.4. - hudební pořad "Hašlerovy písně" v podání pana Šedivého od 13:00 hod.

23.4. - "Tančíme pro radost" - účast 9 klientů na akci pořádané DS Hostomice v Žebráku

6.4. - Povídání o velikonocích - lidové zvyky,           symbolika a význam svátků jara v podání paní farářky Církve československé husitské K. Čadové za účasti žáků ZŠ Jankov a Votice

1.4. Účast na velikonoční výstavě pořádané Štředočeským krajem

březen 2009

31.3. Beseda o knížkách, které nás zajímají za účasti knihovnic z Městské knihovny Votice

9.3.  14,00 "KDYŽ V PRAZE BEJVALO BLAZE"

hudební pořad D.Vlachová a J.Vízner

4.3.   9,30  posezení u kávy-reminiscenční technika

+ další posezení 1-2x za týden

 

únor 2009

24.2.  13,00  návštěva masek MŠ+ZŠ Jankov

24.2.  14,00  Masopustní zábava -hraje

p.Typta,p.Dráb

Masopustní úterý jak má být -masky,jídlo,pití,muzika a tanec.

Děkujeme za účast masek žáků a pedagogů MŠ+ZŠ Jankov a sponzorům za bohatou tombolu.

 

prosinec 2008

31.12.  Silvestrovská oslava  - odpoledne s muzikou

17.12.  taneční vystoupení ZUŠ Votice s harmonikou

11.12.  vystoupení ze ZUŠ Votice - flétny

6.12.    Mikulášská zábava (pozvánka zde)

4.12.    Odpolední posezení s hudbou (pan Typta)

listopad 2008

29.11. Vánoční prodejní výstava a odpoledne s hudbou (pozvánka zde)

28.11. Účast na "Rozvěcení vánočního stromu" ve Voticích - stánek

17.11. Odpolední posezení s hudbou

4.11. Beseda o V. Javořické (ve spolupráci s  knihovnou ve Voticích)

říjen 2008

2.10. Vystoupení dětí ze ZŠ Votice ke Dni seniorů

od 13:00 hod.

září 2008

20.     Den s dechovkou (pozvánka zde)

8. - 12. rekreace Roudný

srpen 2008

21.8.   posezení u ohně - opékání špekáčků, hudba

20.8.   návštěva Votic - prohlídka města

19.8.  výlet do Louňovic/Bl. - návštěva muzea a

cukrárny

18. - 22.8.  výměnný pobyt s DS Zátor - Hostomice

 

červenec 2008

26.7. Den otevřených dveří s odpoledním

programem. Ve 13:00 hod zahájeno první

setkání heligonek v DS Jankov. Občerstvení

zajištěno.

20.7.  zájezd na mezinárodní festival dechové hudby

Kubešova Soběslav

červen 2008

23.6.-27.6.  rekreace Roudný ,program:výlety po    okolí - návštěva muzea venkova v Kamberku,prohlídka rotundy v Libouni,výlet k zřícenině Šelmberk ,Louňovice p.BL.,Velký Blaník. Večerní posezení u ohně s harmonikou a grilováním, sběr lesních plodů. Přálo nám počasí a tak se vše zdařilo ke spokojenosti všech zúčastněných.

 

 

20.6. vystoupení hudebního sboru Gymnázia Benešov

19.6. Sporovní hry v DS Oleška. V silnější konkurenci (oproti hrám ve Vlašimi) z celého Středočeského kraje jsme obsadili 9 místo. /viz fotogalerie /

7.6.  výlet do Louňovic pod Blaníkem, výstup na Blaník

6.6.  výlet do Tábora - návštěva Husitského muzea

a sklepení pod náměstím

4.6.  hudební dopoledne - pan Slunečko

14:00 přednáška o historii a zajímavostech

Votic a Jankova - p. P. Pavlovský

3.6.  návštěva Konopiště

1.6. hudební vystoupení - rodina Dittrichova

opékání špekáčků

1.-8.6   výměnný pobyt  s ÚSP v Aši

 

květen 2008

21.5.  sportovní hry v Domově seniorů Vlašim

Děkujeme Domovu Vlašim za milé přivítání a                   pohoštění .Prožili jsme hezké chvíle plné pohody při oslavách i napětí při soutěži .Náš domov  reprezentovalo tříčlenné družstvo a získalo krásné třetí místo, /viz fotogalerie /

20.5. beseda o české literatuře ve spolupráci s Městskou

knihovnou ve Voticích

13.5.  beseda s žáky ZŠ Votice na téma II.světová válka

6.5.  vystoupení ZŠ Jankov ke Dni matek

duben 2008

30.4.   "Čarodějnice" - opékání špekáčků, posezení u ohně

24.4.   hudebně zábavný pořad "Svět je kabaret" od 14:00 hod.

vystopí p. Jan Vízner a pí. Drahomíra Vlachová

23.4.   návštěva ZŠ Jakov - výstava fotografií

22.4.   narozeninové oslavy za hudebního doprovodu p. Typty

4.4.   hudební vystoupení p.Slunečko

březen 2008

15.3. Den otevřených dveří ,velikonoční výstava,

 

prezentace výrobků klientů DS -viz fotogalerie /

 

 

12.3.      prezentace výrobků na KÚ v Praze

 

11.3. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA,                                                          se konala  11. března 2008 od9:00do16:00

za spolupráce ZŠ a MŠ Jankov byly prezentovány:

ruční práce klientů DS Jankov,velikonoční dekorace žáků

ZŠ Jankov,perníkové výrobky (p.Slabá) ,paličkované

ozdoby (p.Aplová),ozdoby z včelího vosku (p.Forman)

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu,jsme rádi ,že jste si

zakoupili drobné dárky a potěšilo Vás naše malé pohoštění

 

 

 

20.5. beseda o české literatuře ve spolupráci s Městskou

20.5. beseda o české literatuře ve spolupráci s Městskou

 

 

11.3. Od 13:00 kulturní vystoupení - písně K. Hašlera

 

8.3.  od 14,30 vystoupení sester Dittrichových k MDŽ

6.3.  od 13,30 vystoupení tanečního a hudebního oboruZUŠ

Votice

3.3.  od 14,00 kulturní vystoupení - kouzelnické triky

únor 2008

5.2.    Masopust

12.2.  divadlo "VE TŘI"

smích Vlasty Buriana

 

prosinec 2007

1.12. a 2.12. Den otevřených dveří a vánoční výstava

4.12. od 14,00 Mikulášská zábava ,navštívil nás Mikuláš ,anděl

a čerti

11.12. od 9,30 vánoční vystoupení MŠ a ZŠ Jankov

15.12. od 11,00 vystoupení dětí z Mladé Vožice

17.12. od 10,00 hudební program studenti Gymnázia Benešov

17.12. od 14,00 divadlo "VE TŘI"

19.12. od 9,30 vystoupení p.Slunečko

24.12. Štědrovečerní program p.Slunečko

31.12. slavili jsme konec roku 2007 - hrála r.Dittrichova

 

listopad 2007

26.11. byla uspořádána výstava VÁNOČNÍCH BETLÉMŮA DROBNÝCH VÝROBKŮ S VÁNOČNÍ TEMATIKOU. Návštěvníci obdivovali adventní věnce ,vánoční svícny ,perníčky ,figurky z včelího vosku ,paličkované betlémy , batiku , drátkování , výrobky žáků MŠ a ZŠ Jankov , někteří využili možnost zakoupit dárky. Pro každého hosta bylo přichystané malé pohoštění . Potěšilo nás , že pozvání    k nám přijali nejen občané z našeho okolí  , žáci z MŠ a ZŠ Jankov s pedagogy , ale i starosta obce Jankov se svými zaměstnanci .

Rádi je i ostatní přivítáme mezi námi při dalších akcích pořádaných v našem domově .viz fotogalerie /

 

 

 

 

říjen 2007

2.10.   jsme jeli s našimi uživateli domova seniorů do ZOO - Praha

24.10. 15,00  Stará láska nerezaví - 50.léta

 

24.10. Sportovní hry Domov seniorů Benešov /náš domov   reprezentovalo          tříčlenné družstvo ,viz fotogalerie /

 

 

Vřelé přivítání ,skvělá atmosféra ,bohaté pohoštění a odpolední            posezení s hudbou,bylo naším soutěžícím odměnou za jejich "boj" v zábavných disciplínách s ostatními soupeři .Síly byly vyrovnané ,prožili jsme krásný den a odjížděli plni dojmů .Domovu seniorů Benešov patří naše velké díky ,těšíme se na další společné akce.

 

V červnu, v září se skupina vždy 14 uživatel Domova seniorů zúčastnilo týdenního rekreačního pobytu v Roudném.

O uživatele se starali zaměstnanci přímé péče, společně vařili, plánovali výlety, pořádali besedy s pozvanými hosty.

Všichni byl moc spokojeni a už se těší na další rok.

 

Září 2007

19. září se koná v našem zařízení " Václavská zábava", spojena s oslavou narozenin našich uživatel.

Hudba, občerstvení pro všechny je zajištěno.

Srpen 2007:

V srpnu 2007 se konaly oslavy životních jubileí - 103 let, 90 let.

Popřát přišli nejen rodinní příslušníci, ale i zastupitelé města. Nechyběl ani regionální deník : Benešovský deník.

Jednen z uživatel domova se dožil krásných 103 let

červenec 2007:

28.7. Jankovská pouť

31.7. Výlet do Votic -návštěva Stanice pro zraněné živočichy

červen 2007

2.6. Pochod kolem Jankova

16.6.

 

Domov seniorů Jankov pořádalv sobotu 16.6. 2007 od 10.00 sportovní hry pro klienty domovů.Spolu s nimi se  konal i Den otevřených dveří a jarmark.

Her se účasnili klienti těchto domovů : Domov seniorů Benešov, Domov seniorů Vojkov, Domov Vlašim, Domov seniorů Sedlčany,Domov seniorů Jankov.

Soutěžní discilpíny - cirkus/hod míčkem do klauna/ ,kousání koláče, navlékání korálků, metaná, nesení míčku na lžíci, shazování plechovek, přebalování mimina./ viz fotogalerie /

Všichni soutěžící bojovali s plným nasazením, síly byly vyrovnané, hodnocení s minimálními rozdíly.Družstva byla odměněna diplomy, poháry a drobnými upomínkovými předměty.

 

1.místo Domov seniorů Sedlčany

2.místo Domov Seniorů Vojkov

3.místo Domov Vlašim

4.místo Domov seniorů Jankov

5.místo Domov seniorů Benešov

 

Hosté si mohli prohlédnout i koupit některé výrobky klientů našeho domova

a povzbudit své favority při jejich výkonech.Ve stáncích bylo zajištěno i dostatečné občerstvení.

<h1style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;"> 

Po celý den hrála hudba k poslechu i tanci :

Zdeněk Typta a Ivan Dráb

Harmonikový orchestr ZUŠ Votice pod vedením p.učitelky Kratinové

p.Zázvůrek

<h1style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;"> 

Naši klienti prožili krásný den, obohaceni novými dojmy, spokojeni odcházeli i návštěvníci ,již teď se těšíme na další podobné akce.

 

Děkujeme Všem sponzorům,

kteří se jakkoliv podíleli,nebo přispěli na uskutečnění sportovních her.

 

13.6. od  10:00      vystoupení sboru Gymnázium Benešov

 

13.6. od 13:00        vystoupení Hudební školy Votice -p.Slunečko

 

19.6. od 10:00         vystoupení divadla  "VE TŘI"

 

květen 2007

 

9.5. od 10,00 vystoupení dětí MŠ a ZŠ Jankov keDni matek

 

duben 2007

19.4. od 14,00  opékání špekáčků

březen 2007

6.3. od 15:00    Oslava MDŽ -  hudba Luděk Němeček  s kapelou

občerstvení a dárek v podobě květiny

21.3. od 10:00 Revue

vystoupili :artisté ,kouzelníci ,cvičení psi a opičky

24.3. od 14:00 Vystoupení  Hudebního souboru ( p. Slunečko)

26. 3. od 9:00 do 16:00 hod se konala

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

 

 

 

Děkujeme Všem , kteří s námi přišli přivítat jaro !

Za spolupráce ZŠ a MŠ Jankov byly prezentovány:

-ruční práce klientů Domova seniorů Jankov

-velikonoční dekorace žáků ZŠ a MŠ Jankov

-perníkové výrobky (p. Slabá)

-ozdoby z včelího vosku (p. Forman)

-paličkované ozdoby (p. Aplová)

-          květinové aranžmá (sl. Němečková)

únor 2007

 

9.2.  HUDEBNÍ POŘAD -p.ZÁZVŮREK

PÍSNIČKY 50-60 LÉTA

19.2.  VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO A HARMONIKOVÉHO SOUBORU

20.2.   MAŠKARNÍ   REJ

K TANCI A POSLECHU HRAJÍ p.TYPTA A p. DRÁB

MASKY VÍTÁNY -TÉMA -MO´DA PLESOVÉ SEZO´NY

BOHATÁ TOMBOLA

prosinec 2006

27. 11. VÝSTAVA VÁNOČNÍCH BETLÉMŮ

 

Dne  27. 11. 2006 jsme v našem domově uspořádali výstavu , která nám přiblížila Vánoce.viz fotogalerie /

 

K vidění byly betlémy vyřezávané , z včelího vosku , betlémy zhotovené metodou paličkování , sádrové a různé další...

Výšivky i drobné výrobky s vánoční tematikou tvořené ve volných chvílích a malé občerstvení navodily atmosféru Vánoc. Návštěvnikům , kteří využili naše pozvání se podle zápisu výstava líbila a byla pro ně inspirací . Děti z MŠ a ZŠ Jankov upozornila , že už je čas vyslovit své touhy a napsat dopis Ježíškovi.

Rádi budeme podobné akce opakovat s přáním , aby příště přišli i ostatní , kteří nestihli navštívit tuto výstavu.

Děkujeme p.Formanovi , jehož výrobky z včelího vosku se moc líbily a p.Aplové , její paličkované betlémy byly obdivuhodné.

 

5.12.  MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA - HUDBA p.ŠALÁT

NAVŠTÍVILI NÁS MIKULÁŠ , ANDĚLÉ A ČERTI

7.12. HAŠLEROVY PÍSNIČKY

14.12. HUDEBNĚ ZÁBAVNÝ POŘAD-ÚČINKUJÍ  Y.SIMONOVÁ , D.KLAPKA

17.12.  VÁNOČNÍ PROGRAM DĚTÍ Z MLADÉ VOŽICE

28.12.  "KDE SE VZALY  VÁNOCE" p.KUBEC