Domov seniorů Jankov Domov seniorů Jankov

Úhrady za služby

Stanovení výše úhrad za ubytování  stravu a související služby.

Platí pro sociální službu :

 - domov se zvláštním režimem

  -  odlehčovací služby pobytové

 

Zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších zákonů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.,ve znění vyhl. č. 340/2007 Sb., ktrerou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách byla stanovena maximální výše ubytování 210 Kč denně včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

Úhrady v Domově seniorů Jankov: Platnost od 1.2. 2019

Úhrada za jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením, bezbarierovou koupelnou

Celkem 202Kč na den                         6 262 .-Kč za 31 den

-----------------------------------------------------------------------

Samostatný jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, kuchyňským koutem

Celkem: 210 Kč na den                        6 510,- Kč za 31 dní

 

----------------------------------------------------------------------

Samostatný jednolůžkový pokoj ( bez soc. zařízení)

Celkem 192 Kč na den                        5 952.- Kč za 31 den

-------------------------------------------------------------------

Dvoulůžkový pokoj

celkem 177 Kč na den                        5 487 .- Kč za 31 den

-------------------------------------------------------------------

Čtyřlůžkový pokoj

celkem 152 Kč na den                         4 712 .- Kč za 31 den

-------------------------------------------------------------------

 Pobyt na dobu určitou, max. 3 měsíce ( odlehčovací služba pobytová).

 K dispozici pokoj jednolůžkový, dvoulůžkový.

  210Kč na den       6 510 Kč                  za 31dní

 

V případě bude-li mít měsíc méně než 31 den, bude denní částka klientovi vrácena.

Jestliže klient nebude úhradu platit plně, nelze tuto denní částku vracet.

Při nahlášení pobytu mimo domov seniorů, částka za ubytování se nevrací.

 

Stanovení ceny stravy :

Zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění  pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky č. 340/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o siciálních službách byla stanovena maximální výše za celodenní stravu 170,- Kč denně včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

 

Možnost výběru oběda ze dvou jídel s tím, že vždy jedno jídllo je lehké, dietní.

 

Cena za celodenní stravu:od 1.2. 20

dieta :                  hodnota potravin:         provozní náklady : celkem/den

Racionální 104,- Kč 54,- Kč 158,- Kč
Diabetická 111,- Kč 54,- Kč 164,- Kč
       
       

strava racionální                                                                            diabetická

snídaně:                                12 Kč                                                         12 Kč

přesnídávka :                          9Kč                                                            9 Kč

oběd:                                   41 Kč                                                           41 Kč

svačina:                               14 Kč                                                            14 Kč

večeře:                                 28 Kč                                                           28 Kč

II. večeře:                               0                                                                 7 Kč

Cekem:                                104  Kč                                                        111 Kč

 

Odhlašování stravy :

Celodenní stravu lze odhlásit, pokud klient opouští domov seniorů, vždy den před plánovaným odchodem z domova a to do 7:00 hod u vrchní sestry Domova seniorů Jankov.

Klient si může odhlásit oběd nebo večeři pokud je s nabídkou nespokojen v daný den do 7,00 hod.

 Strava je odhlášena, vratkou vypořádána. Není povinností domova seniorů zajistit stravu náhradní.

Pro udržení zdravého životního stylu, zdraví klienta se doporučuje pravidelně odebírat celodenní stravu.

Při odhlášení pobytu uživatele z domova seniorů  má uživatel právo na vrácení  finanční částky za neodebranou stravu ( vrací se hodnota potravin).

- ve formě vratky  ( vrácení finanční částky)

- náhrada stravy ( balíček v hodnotě potravin za celodenní stravování)

 Při stanovení snížené úhrady má uživatel nárok na výplatu přeplatku sníženého o poměrnou část.

 Domov seniorů nabízí možnost zajištění oběda rodinnému příslušníkovi na návštěvě klienta.

 Domov seniorů na požádání zajistí vegetariánskou stravu.

 

 

Fakultativní služby :Fakultativní činnosti 2020.docx

 

 

Verze pro tisk