Domov seniorů Jankov Domov seniorů Jankov

Pobytové služby odlehčovací:

Zákon č. 108/2006 Sb., §44

Odlehčovací služby jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Služba je poskytována na dobu přechodnou, max. 3 měsíce v kalendářním roce.

Volné termíny  na rok 2019 již nejsou. Lze se hlásit na rok 2020.

Volno: duben -1 místo žena/muž,

           květen, červen  - 2 místa žena/muž

           červenec, srpen - obsazeno

           září - 1 místo žena/muž

           od října - 3 místa žena/muž 

     


                    

 Služba obsahuje tyto základní činnosti:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- poskytnutí ubytování

-zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatńování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

Úhrada za poskytnuté služby :

Ubytování, úklid a drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení, žehlení .......... 210 Kč na den včetně  provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

Vybavení pokoje :

Jeden pokoj je dvoulůžkový, jeden jednolůžkový. Pokoje se nacházáí ve 2. patře budovy.

Lůžko,umyvadlo, noční stolek, lampička, obývací stěna, lednička, televize, stůl, židle, křeslo.

Každý zájemnce o tuto službu si může s sebou vzít věci, které mu připomínají domov.

Vybavení klienta pro pobyt na odlehčovací službě:

- přiměřeně roční době a délce pobytu

 

Uživatel této služby může využívat všech kulturních, společenských nabídek.

 

Rovněž může využít dalších fakultativních služeby:

- kadeřnictví

- masáže, pedikérské služby

- 1x týdně bohoslužby v Domově seniorů( bezúplatně)

 

 

 

Stravování :

Strava se v Domově seniorů Jankov poskytuje 5x denně ( snídaně, 2x svačina, oběd, večeře).

 

Racionální                   143 Kč/den

Diabetická                   150 Kč/den

Platnost od 1.2. 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Žádost o přijetí do Domova seniorů Jankov ( odlehčovací služba) viz.  Jak požádat o službu v DS Jankov.

 

Každý uživatel při nástupu do Domova seniorů Jankov, podepíše Smlouvu o poskytnutí služby, je seznámen  s ostatními uživateli, personálem, s Domácím řádem, vnitřním řádem Domova, se svými právy (ochrana práv uživatel, možnost podávat stížnosti, možnost výběru jídla apod).

 

Každý zájemce o  sociální službu ( domov pro seniory, odlehčovací služba pobytová, domov se zvláštním režimem) má možnost Domov seniorů Jankov navštívit, prohlédnout, popovídat si se současnými uživateli sociální služby.