Domov seniorů Jankov Domov seniorů Jankov

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - dále jen GDPR

 Správce osobních údajů v rámci Domova seniorů Jankov, poskytovatele sociálních služeb:

Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb 

Školní 161, 257 03 Jankov, IČO 71229124

zastoupený: PhDr. Dranuší Hlavatou – ředitelka

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - kontaktní údaje:

kwester@seznam.cz, tel. 731 553 318