Jídelníček

 

Uživatelé Domova seniorů Jankov mají zastoupení ve stravovací komisi (možnost podílet se na sestavování jídelníčku).
Možnost výběru oběda ze dvou jídel s tím, že vždy jedno jídllo je lehké, dietní.

Jídelníčky

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 01. 2020 Jídelníček na leden .pdf 155 kB
01. 02. 2020 Jídelníček na únor .pdf 142 kB
01. 03. 2020 Jídelníček na březen .pdf 91 kB
02. 04. 2020 Jídelníček na duben .pdf 151 kB
21. 08. 2020 Jídelníček na září .pdf 154 kB
Jídelníček říjen .pdf 152 kB

Odhlašování stravy

  • Celodenní stravu lze odhlásit, pokud klient opouští domov seniorů, vždy den před plánovaným odchodem z domova a to do 7:00 hod u vrchní sestry Domova seniorů Jankov.
  • Klient si může odhlásit oběd nebo večeři pokud je s nabídkou nespokojen v daný den do 7,00 hod.
  • Strava je odhlášena, vratkou vypořádána. Není povinností domova seniorů zajistit stravu náhradní.
  • Pro udržení zdravého životního stylu, zdraví klienta se doporučuje pravidelně odebírat celodenní stravu.
  • Při odhlášení pobytu uživatele z domova seniorů  má uživatel právo na vrácení  finanční částky za neodebranou stravu ( vrací se hodnota potravin)
         – ve formě vratky  ( vrácení finanční částky)
         – náhrada stravy ( balíček v hodnotě potravin za celodenní stravování)

Při stanovení snížené úhrady má uživatel nárok na výplatu přeplatku sníženého o poměrnou část.
Domov seniorů nabízí možnost zajištění oběda rodinnému příslušníkovi na návštěvě klienta.
Domov seniorů na požádání zajistí vegetariánskou stravu.