Ze života Domova

 

Zájmové činnosti

Den v týdnu Aktivizace Odpovědnost za vedení
Pondělí
 • Od 9,00 hod 
Čtení na pokračování Slavíková N. DiS.
Úterý
 • od 10,00 hod.
 • od 11,00 hod.
Reminiscenční péče
Rehabilitační cvičení
Canisterapie
Bc. Cinková M.
Adamová  M.
 
sestra Rybová
Středa
 • od 15,00 hod.
Bohoslužba Václav Revenda
Čtvrtek
 • od 9,00 hod
 • od 10,00 hod.
 • od 11,15 hod.
Reminiscence 2. patro
Rehabilitační cvičení
Bc. Cinková M.
Sestra Adamová M.
 
Pátek
 • od 10,00 hod.
Plánované besedy na vybrané téma Slavíková N. DiS.
Dle rozpisu služeb
 • od 14,00 hod.
Muzikoterapie Mgr. Dittrichová
Dle rozpisu služeb Dílna ručních prací Mgr. Dittrichová , p. Vyhnalová
Denně
 • od 8,30 do 11,30 hod.
 • od 13,30hod. do 14,30 hod.
Aktivizace:
Pohybová aktivizace, výtvarné a námětové hry,akce spojené s dodržováním zvyků a tradic, terapeutické panenky, individuální aktivizace,pracovní terapie, trénink paměti, tématické besedy,
 

 
 

 

 

 

Ergoterapeutická dílna

Během roku 2008 byla v našem domově zařízena ergoterapeutická dílna pro klienty. Každé úterý tak mohou za pomoci vyškolené pracovnice trávit svůj volný čas různými aktivitami. Batikováním, navlékáním korálků, tkaním a mnoha dalšími způsoby tvořené výrobky, které poslouží jako dárky pro blízké, návštěvníky, děti, účinkující při kulturních programech, k výzdobě domova a hlavně jako terapie pro klienty samotné.