ZÁKAZ NÁVŠTĚV

10. 09. 2020

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a výskytu respiračních onemocněních, je z preventivních důvodů  ZÁKAZ NÁVŠTĚV  v domově seniorů Jankov s platností od 14. září 2020.

V současné nelehké situaci, je běžný život každého z nás komplikován opatřeními, která nás omezují. Proto se snažíme ze všech sil zajišťovat i v těchto podmínkách  vysoký standard  pro naše klienty.

Další důležitá oznámení