Dobrovolnictví

Náš domov spolupracuje s Hestia, o.s. - Národní dobrovolnické centrum

Vstupem do projektu „Management dobrovolnictví v zařízení sociálních služeb“ financováno Evropskou Unií byl nastaven program, který byl pro naše zařízení nový. Zákon o sociálních službách klade důraz na zvyšování kvality péče. Standarty kvality hovoří například o tom, že klienti rezidenčních zařízení by měli žít jako jejich vrstevníci běžným způsobem života, měli by být součástí okolního společenství a jejich život by měl být důstojný při zachování schopnosti prosazovat svoje práva.
dobrovolnictvi-2.jpg

Kontaktní osoba

Vrchní sestra, koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Iveta Dittrichová
top