Dobrovolnictví

 

Náš domov spolupracuje s Hestia,o.s. - Národní dobrovolnické centrum

Vstupem do projektu „Managment dobrovolnictví v zařízení sociálních služeb“ financováno Evropskou Unií byl nastaven program, který byl pro naše zařízení nový. Zákon o sociálních službách klade důraz na zvyšování kvality péče. Standarty kvality hovoří například o tom, že klienti rezidenčních zařízení by měli žít jako jejich vrstevníci běžným způsobem života, měli by být součástí okolního společenství a jejich život by měl být důstojný při zachování schopnosti prosazovat svoje práva.

Dobrovolnictví 2


Kdo je dobrovolník?


Jednou z možností, jak přirozeně a nenásilně naplnit uvedené zásady, jsou dobrovolníci, tedy lidé, kteří bezplatně nabídnou část svého času, energie a schopností. Dobrovolníci mohou v našem zařízení trávit volný čas nasloucháním a rozhovory, doprovodit seniory na vycházky a pomoci při pořádání různých akcí. Spektrum dobrovolnických činností je velice široké a otevřené novým nápadům.

Komunitní model dobrovolnictví

Podařilo se nám navázat kontakty s občany obce, s představiteli obce, školou a školkou a nalákat je na různé akce v domově. Dobrovolníky se tak stávají občané obce, příbuzní a známí zaměstnanců domova a klientů. Domov se stává centrem dění obce, konají se zde různé koncerty, výstavy a jiné společenské akce a patří k místům setkávání občanů Jankova a obyvatel domova. Aktivity dobrovolníků jsou převážně dlouhodobé, dobrovolníci se stávají součástí týmu domova a pomáhají při jednorázových akcích domova. Některé i sami připravují a také navazují vztahy s jednotlivými klienty a věnují se jim individuálně. Kromě dobrovolníků jednotlivců se podařilo domovu navázat spolupráci s organizací Ochrana fauny ve Voticích, která pečuje o zraněná zvířata.
V současné době má naše zařízení devět dobrovolníků

Realizace projektu umožnila klientům i personálu v domově seniorů udělat první a velmi pozitivní zkušenost s dobrovolnickými činnostmi v péči o klienty, která vede ke zlepšení kvalitě poskytovaných služeb a viditelnému efektu na psychiku klientů.
Pomáhající dobrovolník

V případě zájmu nás kontaktujte

Koordinátorka dobrovolníků
Iveta Dittrichová