Odlehčovací služba

 

Cíl služby

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
 

Poslání

Zachováváme soběstačnost klienta, podporujeme zachování navázaných sociálních vztahů, vztahů s rodinou.
Umožňujeme klientovi vykonávání stejných činností jako v rodinném prostředí. Podporujeme klienta v samostatnosti.
Služba je poskytována na dobu přechodnou, max. 3 měsíce v kalendářním roce.
Volné termíny  na rok 2019 již nejsou. Lze se hlásit na rok 2020.

Volno:
Duben 1 místo žena/muž
Květen, červen 2 místa žena/muž
Červenec, srpen obsazeno
Září 1 místo žena/muž
Od října 3 místo žena/muž

Principy:

 • individuální přístup
 • dodržování lidských práv
 • uplatňování vlastní vůle
 • diskrétnost
 • flexibilita služby dle potřeb klienta
 • ochrana před předsudky a negativním hodnocením

 Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatńování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Úhrada za Odlehčovací službu

Ubytování, úklid a opravy ložního, osobního prádla a ošacení, žehlení 210 Kč na den (včetně provozních nákladů souvisejících s  ubytování)

Nabídka základních služeb:

 • Ubytování (1 pokoj jednolůžkový, 1 pokoj dvoulůžkový)
 • Stravování (Strava se v Domově seniorů Jankov poskytuje 5x denně – snídaně, 2x svačina, oběd, večeře)
 • Úklid (praní, žehlení prádla)
 • Zdravotní, ošetřovatelská péče (praktický lékař, psychiatr, neurolog, psycholog, fyzioterapeut a zaměstnanci domova)
 

Služby navazující :

 • Rehabilitace
 • Bohoslužby
 • Kadeřnictví, pedikérské služby
 • Aktivizační činnosti
 • Cvičení ( kognitivní, kinezioterapie)