Odlehčovací služba

Cíl služby

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Poslání

Zachováváme soběstačnost klienta, podporujeme zachování navázaných sociálních vztahů, vztahů s rodinou.
Umožňujeme klientovi vykonávání stejných činností jako v rodinném prostředí. Podporujeme klienta v samostatnosti.
Služba je poskytována na dobu přechodnou, max. 3 měsíce v kalendářním roce.

Od 1. 12. 2023 při nástupu na odlehčovací službu / do 1. měsíce / platba za ubytování, stravování je vyžadována předem. Po ukončení služby dojde k vyučtování poskytovaných služeb.

Volné termíny na rok 2023:

 
měsíc počet míst pohlaví
září    
říjen    
listopad    
prosinec    

Jak požádat o službu

Úhrada za Odlehčovací službu:

Ubytování, úklid a opravy ložního, osobního prádla a ošacení, žehlení 210 Kč na den (včetně provozních nákladů souvisejících s  ubytování)

Ceník služeb

Nabídka základních služeb

Služby navazující

top