Ceník služeb

 

Stravování

Zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách byla stanovena maximální výše za celodenní stravu 170,- Kč denně včetně provozních  nákladů souvisejících s přípravou stravy. Domov seniorů Jankov si vyhrazuje právo navýšení ceny z důvodů zvyšování nákladů na poskytovanou službu.
 
Strava se v Domově seniorů Jankov poskytuje 6x denně ( snídaně, 2x svačina, oběd, večeře, 2 večeře) a výše úhrad byla stanovena takto 
Strava racionální : 170,-  Kč za den / vyčíslení veškerých nákladů /
Strava diabetická: 170,- Kč za den


                
  hodnota potravin provozní náklady celkem/den
Racionální 114,- Kč 76,- Kč 190,- Kč
Diabetická 114,- Kč 76,- Kč 190,- Kč

Strava racionální celkem za 31/dní  5890,- Kč
Strava diabetická celkem za 31/dní  5890,- Kč
                
  strava racionální diabetická
snídaně 12 Kč 12 Kč
přesnídávka  9 Kč 9 Kč
oběd 44 Kč 44 Kč
svačina 14 Kč 14 Kč
večeře 28 Kč 28 Kč
II. večeře 7 Kč 7 Kč
Cekem 114 Kč 114 Kč

 



Odhlašování stravy 

Celodenní stravu lze odhlásit, pokud klient opouští domov seniorů, vždy den před plánovaným odchodem z domova u vedoucí sestry Mgr. Dittrichové do 7,00 hod. Klient si může odhlásit oběd nebo večeři, pokud je s nabídkou nespokojen v daný den  do 7,00 hod.

Strava je odhlášena, vratkou vypořádána, není povinností domova seniorů zajistit stravu náhradní.
Při odhlášení pobytu uživatele z domova má uživatel právo na vrácení finanční částky za neodebranou celodenní stravu / vrací se pouze hodnota potravin /
1. ve formě vratky / vrácení finanční částky /
2. náhrada stravy / balíček v hodnotě potravin na celodenní stravování /
3. při stanovení snížené částky úhrady má uživatel nárok na výplatu přeplatku sníženého o poměrnou část

Domov seniorů nabízí možnost zajištění oběda rodinému příslušníkovi na návštěvě klienta. 
Domov seniorů na požádání zajistí vegetariánskou stravu.

Vypracovala: PhDr. Hlavatá Drahuše
Schváleno managementem DS Jankov, projednáno s Výborem obyvatel.
Platnost od 1.4. 2022

Ubytování

    
Ubytování zahrnuje : Úklid, praní osobního a ložního prádla, žehlení, drobné opravy prádla, drobná údržba na majetku pokojů, teplo, světlo, teplá, studená voda, výtah.

Domov seniorů Jankov si vyhrazuje právo na změnu úhrady za poskytováné sociální služby, jako jednostranný akt, v souladu s platnou právní úpravou z důvodu vývoje cen energií.
 
Úhrada za jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením / společně 2 pokoje /
 
Celkem 230 Kč na den 7130,- Kč za 31 den
6900,- Kč za 30 dní

 
Samostatný jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
 
Celkem 240 Kč na den 7,440,- Kč za 31 den
7,200,- Kč za 30 dní

 
Samostatný jednolůžkový pokoj ( bez soc. zařízení)
 
Celkem 225 Kč na den 6975,- Kč za 31 den
6,750,- kč za 30 dní

 
Dvoulůžkový pokoj
 
Celkem 220Kč na den 6820,- Kč za 31 den
6600- Kč za 30 dní  

 
Čtyřlůžkový pokoj
 
Celkem 210  Kč na den 6510,- Kč za 31 den
6300,- Kč za 30 dní
 
 
 Pobyt na dobu určitou, max. 3 měsíce (odlehčovací služba pobytová).
 K dispozici pokoj jednolůžkový, dvoulůžkový.
 
Celkem250 Kč na den 7500 ,- Kč za 30 den
7750- Kč za  31 dní
 
 
  • Při nahlášení pobytu mimo domov seniorů, / hospitalizace v nemocnici, rekreace / částka za ubytování se nevrací.

Za Domov seniorů Jankov
PhDr. Drahuše Hlavatá

Projednáno s Výborem  obyvatel
Platnost od 1.4. 2022
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Ceníky ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
05. 03. 2022 Úhrada za poskytované služby .pdf 863 kB
04. 03. 2022 Fakultativní úkony za poskytovanou službu .pdf 347 kB