Ceník služeb

 

Stravování


Zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách byla stanovena maximální výše za celodenní stravu 170,- Kč denně včetně provozních  nákladů souvisejících s přípravou stravy. Domov seniorů Jankov si vyhrazuje právo navýšení ceny z důvodů zvyšování nákladů na poskytovanou službu.

Strava se v Domově seniorů Jankov poskytuje 5x denně ( snídaně, 2x svačina, oběd, večeře) a výše úhrad byla stanovena takto 
Strava racionální : 160,-  Kč za den / vyčíslení veškerých nákladů /
Strava diabetická: 167,- Kč za den / včetně druhé večeře


                
  hodnota potravin provozní náklady celkem/den
Racionální 105,- Kč 55,- Kč 160,- Kč
Diabetická 112,- Kč 55,- Kč 167,- Kč

Strava racionální celkem za 31/dní  4960,- Kč
Strava diabetická celkem za 31/dní  5177,- Kč
                
  strava racionální diabetická
snídaně 12 Kč 12 Kč
přesnídávka  9 Kč 9 Kč
oběd 42 Kč 42 Kč
svačina 14 Kč 14 Kč
večeře 28 Kč 28 Kč
II. večeře 0 Kč 7 Kč
Cekem 105 Kč 112 Kč

 Odhlašování stravy 
Celodenní stravu lze odhlásit, pokud klient opouští domov seniorů, vždy den před plánovaným odchodem z domova u vedoucí sestry Mgr. Dittrichové do 7,00 hod. Klient si může odhlásit oběd nebo večeři, pokud je s nabídkou nespokojen v daný den  do 7,00 hod.

Strava je odhlášena, vratkou vypořádána, není povinností domova seniorů zajistit stravu náhradní.
Při odhlášení pobytu uživatele z domova má uživatel právo na vrácení finanční částky za neodebranou celodenní stravu / vrací se pouze hodnota potravin /
1. ve formě vratky / vrácení finanční částky /
2. náhrada stravy / balíček v hodnotě potravin na celodenní stravování /
3. při stanovení snížené částky úhrady má uživatel nárok na výplatu přeplatku sníženého o poměrnou část

Domov seniorů nabízí možnost zajištění oběda rodinému příslušníkovi na návštěvě klienta. 
Domov seniorů na požádání zajistí vegetariánskou stravu.

Vypracovala: PhDr. Hlavatá Drahuše
Schváleno managementem DS Jankov, projednáno s Výborem obyvatel.
Platnost od 1.2. 2021

Ubytování    
Ubytování zahrnuje : Úklid, praní osobního a ložního prádla, žehlení, drobné opravy prádla, drobná údržba na majetku pokojů, teplo, světlo, teplá, studená voda, výtah.

Domov seniorů Jankov si vyhrazuje právo na změnu úhrady za poskytováné sociální služby, jako jednostranný akt, v souladu s platnou právní úpravou z důvodu vývoje cen energií.
 
Úhrada za jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením, bezbarierovou koupelnou
 
Celkem 210 Kč na den 6 510,- Kč za 31 den
6300,- Kč za 30 dní
5880,- Kč za 28 dní

 
Samostatný jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, kuchyňským koutem
 
Celkem 210 Kč na den 6 510,- Kč za 31 den
6300,- Kč za 30 dní
5880,- Kč za 28 dní

 
Samostatný jednolůžkový pokoj ( bez soc. zařízení)
 
Celkem 192 Kč na den 5 952.- Kč za 31 den

 
Dvoulůžkový pokoj
 
Celkem 200 Kč na den 6200,- Kč za 31 den
6000,- Kč za 30 dní
   5600,- Kč za 28 dní   

 
Čtyřlůžkový pokoj
 
Celkem 180  Kč na den 5580,- Kč za 31 den
5400,- Kč za 30 dní
5040,- Kč za 28 dní
 
 
 Pobyt na dobu určitou, max. 3 měsíce (odlehčovací služba pobytová).
 K dispozici pokoj jednolůžkový, dvoulůžkový.
 
Celkem210 Kč na den 6510 ,- Kč za 31 den
6300,- Kč za 30 dní
5880 Kč za 28 dní
 
 
  • V případě bude-li mít měsíc méně než 31 den, bude denní částka klientovi vrácena.
  • Jestliže klient nebude úhradu platit plně, nelze tuto denní částku vracet.
  • Při nahlášení pobytu mimo domov seniorů, částka za ubytování se nevrací.

Fakultativní služby

Seznam fakultativních činností, které si klient hradí ze svých finančních prostředků.
( Jedná se i o klienty, kteří mají příspěvek na péči).
 
Větší oprava oděvů( zkracování, přešívání apod). 100 Kč za úkon
Venkovní garážování os.automobilu 50 Kč za měsíc
Zapůjčení mikrovlnné trouby 50 Kč za měsíc
Kadeřnické úpravy (natáčení vlasů, foukaná) provedené personálem zdrav. oddělení 40 Kč za úkon
Soukromé hovory: pevná linka / mobilní síť
 
  • Pro telefonování lze možno použít tel. automatu umístěného ve vstupní hale Domova.
  • Telefonní kartu lze zakoupit na Poště Jankov.
10 Kč (3-5 min.) / 7 Kč za minutu
Zapůjčení varné konvice 50 Kč za měsíc
Doprovod na úřady mimo Obec Jankov, nákupy mimo Obec Jankov 20 Kč za hodinu
Použití služebního automobilu pro soukromé účely 3,80 Kč/km (ujeté km x spotřeba paliva)
Svévolné znečištění pokoje, veřejných prostor po návratu z restaurace 100 Kč (za úklid personálem)
 
Platbu za fakultativní činnosti vybírá soc. pracovnice (pí Jelenová) a to vždy k 31. daného měsíce a převádí finanční částku na účet Domova seniorů Jankov
(328392319/0800 – platby za fakultativní činnost).