Ceník služeb

Ceníky služeb

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
26. 02. 2024 Stravování .doc 39 kB Stáhnout
26. 02. 2024 Ubytování .doc 39 kB Stáhnout
27. 07. 2023 Úhrady za poskytování pečovatelské služby .pdf 53 kB Stáhnout


Ubytování - rok 2024

Domov  seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

Školní 161
IČO: 71229124
257 03 Jankov
Tel: 317833391
e-mail : d.hlavata@ddjankov.cz
  
Platnost od 1.3. 2024       
 
 
Vnitřní směrnice 2/2024
 
 Stanovení výše úhrady za ubytování a související služby.
 
Zákonem č. 108/2006 Sb.,  ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., a
č. 261/2007 Sb., a ve znění  novely prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších novel  s účinností od 1.1. 2024  byla stanovena maximální výše za ubytování 305- Kč denně (v zařízeních   sociálních  služeb  včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování ).
 Domov seniorů Jankov si vyhrazuje právo na změnu úhrady za poskytované sociální služby , jako jednostranný akt, v souladu s platnou právní úpravou  z důvodů vývoje cen energií.
 
 
 
 Úhrady za pobyt v Domově seniorů Jankov budou  následující :
 
Ubytování zahrnuje : Úklid, praní ložního, osobního prádla, žehlení, drobné opravy prádla, drobná údržba majetku pokojů, teplo, světlo, teplá , studená voda, výtah.
 
Úhrada za jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením ( společné 2 pokoje).
  
  Celkem : 290Kč na den.                                                      8 990,- Kč za 31 dní
                                                                                                 8 700.- Kč za 30 dní
                                                                                                 
 
Samostatný jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením,
 
 Celkem: 300 Kč na den                                                      9 300,- Kč za 31 dní
                                                                                               9 000 ,- Kč za 30 dní
                                                                                                
 
Samostatný jednolůžkový pokoj bez soc. zařízení,
Celkem :  280 Kč na den                                                      8 680,- Kč za 31 dní
                                                                                                8 400- Kč za 30 dní
                                                                                               
 Odlehčovací služba :
Pobyt na dobu určitou , max. 3 měsíce
Celkem :  300 Kč na den                                                      9 000- Kč za 30 dní
                                                                                                9 300 Kč za   31 dní
                                                                                                
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Dvoulůžkový pokoj : 275 Kč na den                                 8 525 Kč za 31 dní
                                                                                               8 250.- Kč za 30 dní
                                                                                                
 
Čtyřlůžkový pokoj:  270 Kč na den                                     8370,- Kč za 31 dní
                                                                                                 8 100- Kč za 30 dní
                                                                                                  
 
 
 
Při nahlášení pobytu mimo domov: ( hospitalizace v nemocnici, rekreace apod.) se částka za ubytování nevrací.
 
 
 
Za Domov seniorů Jankov
PhDr. Drahuše Hlavatá
 
Projednáno s Výborem obyvatel.
Platnost od 1.3. 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Stravování - rok 2024 

Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb
257 03 Jankov
IČO: 71229124
 
Směrnice  - 1/2024
 
Ke Smlouvě o poskytování služby: odlehčovací služba pobytová, domov se zvláštním režimem.
Stanovení ceny  celodenní stravy :
 
Zákonem č. 108/2006 Sb.,ve znění novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších novel., Vyhl.č.378/2024Sb.,s platností od 1.1. 2024, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách byla stanovena maximální výše za celodenní stravu 255,- Kč denně včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 Domov seniorů Jankov si vyhrazuje právo navýšení ceny z důvodů zvyšování nákladů na poskytovanou službu.
 
Strava se v Domově seniorů Jankov poskytuje 4x denně a výše úhrad byla stanovena takto:
Strava racionální,  :  124 Kč za den ( vyčíslení veškerých nákladů)
Strava diabetická:    136 Kč za den
 
 
Od 1.6. 2008 výběr ze dvou jídel ( obědy) s tím, že jedno jídlo je vždy dietní, lehké.
 
   Dieta:                Hodnota potravin   Náklady provoz.      Celkem/den        Celkem/31 dní
racionální   124- Kč       87,-Kč     211,- Kč      6 541- Kč
diabetická   136,- Kč       87,- Kč     223- Kč      6 913,- Kč
 
 
   
  Strava racionální                                                         Strava diabetická,
Snídaně                     16,- Kč                                                       16,- Kč
Oběd                          55,-  Kč                                                     55,- Kč
Svačina                 18,- Kč                                                       18,- Kč                                                     
Večeře                     35 ,- Kč                                                     35,-  Kč                                                 
II. večeře                                                                         12,- Kč                                                              
Celkem:                          124 ,- Kč                                                    136,-Kč
 
Odhlašování stravy :
 
 
Celodenní stravu lze odhlásit, pokud klient opouští Domov seniorů Jankov, vždy den před pánovaným odchodem z domova u  vedoucí sestry  sesterna I. patro budovy do 7,00 hod.
 Klient si může odhlásit oběd nebo večeři, pokud je s nabídkou nespokojen v daný den do 7,00 hod.,
 
Strava  je odhlášena, vratkou vypořádána, není povinností domova seniorů zajistit stravu náhradní.
 
Při odhlášení pobytu uživatele z domova  má uživatel právo na vrácení finanční částky za neodebranou  celodenní stravu ( vrací se pouze hodnota potravin ).
 
  • ve formě vratky ( vrácení finanční částky)
  • náhrada stravy ( balíček v hodnotě potravin na celodenní stravování)
  • při stanovení snížené úhrady má uživatel nárok na výplatu přeplatku sníženého o poměrnou část.
    Domov seniorů nabízí možnost  zajištění oběda  rodinnému příslušníkovi  na návštěvě klienta.
Domov seniorů na požádání zajistí vegetariánskou stravu.
 
 
Vypracovala :  PhDr. Hlavatá Drahuše
 
Schváleno managementem DS Jankov, projednáno s Výborem obyvatel
 
Platnost od 1.3. 2024

 
top