Ceník služeb

 

Stravování

Zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách byla stanovena maximální výše za celodenní stravu 235,- Kč denně včetně provozních  nákladů souvisejících s přípravou stravy. Domov seniorů Jankov si vyhrazuje právo navýšení ceny z důvodů zvyšování nákladů na poskytovanou službu.
 
Strava se v Domově seniorů Jankov poskytuje 6x denně ( snídaně, 2x svačina, oběd, večeře, 2 večeře) a výše úhrad byla stanovena takto 
Strava racionální : 235,-  Kč za den / vyčíslení veškerých nákladů /
Strava diabetická: 235,- Kč za den


                
  hodnota potravin provozní náklady celkem/den
Racionální 148,- Kč 87,- Kč 235,- Kč
Diabetická 148,- Kč 87,- Kč 235,- Kč

Strava racionální celkem za 31/dní  7 285,- Kč
Strava diabetická celkem za 31/dní  7 285,- Kč
                
  strava racionální/diabetická  
snídaně 16 Kč  
svačina 1 12 Kč  
oběd 55 Kč  
svačina 2 18 Kč  
večeře 35 Kč  
II. večeře 12  Kč  
Cekem 148  Kč  

 Odhlašování stravy 

Celodenní stravu lze odhlásit, pokud klient opouští domov seniorů, vždy den před plánovaným odchodem z domova u vedoucí sestry Mgr. Dittrichové do 7,00 hod. Klient si může odhlásit oběd nebo večeři, pokud je s nabídkou nespokojen v daný den  do 7,00 hod.

Strava je odhlášena, vratkou vypořádána, není povinností domova seniorů zajistit stravu náhradní.
Při odhlášení pobytu uživatele z domova má uživatel právo na vrácení finanční částky za neodebranou celodenní stravu / vrací se pouze hodnota potravin /
1. ve formě vratky / vrácení finanční částky /
2. náhrada stravy / balíček v hodnotě potravin na celodenní stravování /
3. při stanovení snížené částky úhrady má uživatel nárok na výplatu přeplatku sníženého o poměrnou část

Domov seniorů nabízí možnost zajištění oběda rodinému příslušníkovi na návštěvě klienta. 
Domov seniorů na požádání zajistí vegetariánskou stravu.

Vypracovala: PhDr. Hlavatá Drahuše
Schváleno managementem DS Jankov, projednáno s Výborem obyvatel.
Platnost od 1. 2 . 2023

Ubytování

    
Ubytování zahrnuje : Úklid, praní osobního a ložního prádla, žehlení, drobné opravy prádla, drobná údržba na majetku pokojů, teplo, světlo, teplá, studená voda, výtah.

Domov seniorů Jankov si vyhrazuje právo na změnu úhrady za poskytováné sociální služby, jako jednostranný akt, v souladu s platnou právní úpravou z důvodu vývoje cen energií.
 
Úhrada za jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením / společně 2 pokoje /
 
Celkem 270 Kč na den 8 370,- Kč za 31 den
8 100,- Kč za 30 dní

 
Samostatný jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
 
Celkem 280 Kč na den 8 680,- Kč za 31 den
8 400,- Kč za 30 dní

 
Samostatný jednolůžkový pokoj ( bez soc. zařízení)
 
Celkem 260 Kč na den 8 060,- Kč za 31 den
7 800,- kč za 30 dní

 
Dvoulůžkový pokoj
 
Celkem 255Kč na den 7 905, - Kč za 31 den
7 650,- Kč za 30 dní  

 
Čtyřlůžkový pokoj
 
Celkem 250 Kč na den 7 750,- Kč za 31 den
7 500,- Kč za 30 dní
 
 
 Pobyt na dobu určitou, max. 3 měsíce (odlehčovací služba pobytová).
 K dispozici pokoj jednolůžkový, dvoulůžkový.
 
Celkem280 Kč na den 8 400 ,- Kč za 30 den
8 680, - Kč za  31 dní
 
 
  • Při nahlášení pobytu mimo domov seniorů, / hospitalizace v nemocnici, rekreace / částka za ubytování se nevrací.

Za Domov seniorů Jankov
PhDr. Drahuše Hlavatá

Projednáno s Výborem  obyvatel
Platnost od 1. 2.  2023
 
Úhrady za poskytování pečovatelské služby platné od 1 .2.  2023  
Pomoc a podpora při podávání jídla 155,- kč / hod
Pomoc při oblékání, svlékání včetně kompenzačních pomůcek 155,-kč  / hod
Pomoc při přesunu na lůžko, polohování 155,- kč / hod
Pomoc při prostorové orientaci , samostatnému pohybu ve vnitřním prostoru 155,- kč / hod
   
Pomoc při úkonech osobní hygieny 155, - kč / hod
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 155, - kč / hod
Pomoc při použití WC 155, - kč / hod
 
 
Donáška oběda  - 30 kč v obci Jankov
                               50 kč mezi obcemi
Příprava a podávání jídla , pití   - 155, -  kč / hod
Zajištění stravy / výběr ze dvou jídel /  - včetně polévky dle platného cenového tarifu
Pomoc při přípravě jídla a pití  - 155, - kč / hod

Běžný úklid a údržba domácnosti  - 155, - kč / hod
Běžné nákupy a pochůzky v Obci Jankov  - 155, - kč / hod
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti / nutnost odebírat i jiné služby /  - 155, - kč / hod
Velký nákup  - 160, - kč za úkon
Praní, žehlení osobní prádlo  - 90 kč, /1 kg prádla
Praní, žehlení ložního prádla  - 90, - kč / 1 kg prádla
Údržba domácích spotřebičů - 155, - kč / hod
Topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva  - 155, - kč / hod

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  - 155, - kč / hod
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakultativní služby / nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění /
Doprava vozidlem v obci Jankov i okolní obce  - 7,30 kč x počet km / vyhláška 511/2021 Sb.,, / .
Kopírování listin / 1 kopie  A4 /  - 2 kč kus
Dohled nad užíváním léků  - 100 kč / den

Kontakt - Natálie Slavíková, Dis.  602 600 864

Ceníky ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
26. 01. 2023 úhrady za stravování 2023 .doc 38 kB
26. 01. 2023 úhrady za ubytování 2023 .doc 36 kB