Ceník služeb

 

Stravování

Zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách byla stanovena maximální výše za celodenní stravu 205,- Kč denně včetně provozních  nákladů souvisejících s přípravou stravy. Domov seniorů Jankov si vyhrazuje právo navýšení ceny z důvodů zvyšování nákladů na poskytovanou službu.
 
Strava se v Domově seniorů Jankov poskytuje 6x denně ( snídaně, 2x svačina, oběd, večeře, 2 večeře) a výše úhrad byla stanovena takto 
Strava racionální : 205,-  Kč za den / vyčíslení veškerých nákladů /
Strava diabetická: 205,- Kč za den


                
  hodnota potravin provozní náklady celkem/den
Racionální 120,- Kč 85,- Kč 205,- Kč
Diabetická 120,- Kč 85,- Kč 205,- Kč

Strava racionální celkem za 31/dní  6355,- Kč
Strava diabetická celkem za 31/dní  6355,- Kč
                
  strava racionální/diabetická režie
snídaně 13 Kč 6 Kč
přesnídávka  10 Kč 3 Kč
oběd 48 Kč 47 Kč
svačina 14 Kč 4 Kč
večeře 28 Kč 22 Kč
II. večeře 7 Kč 3 Kč
Cekem 120 Kč 85 kč

 Odhlašování stravy 

Celodenní stravu lze odhlásit, pokud klient opouští domov seniorů, vždy den před plánovaným odchodem z domova u vedoucí sestry Mgr. Dittrichové do 7,00 hod. Klient si může odhlásit oběd nebo večeři, pokud je s nabídkou nespokojen v daný den  do 7,00 hod.

Strava je odhlášena, vratkou vypořádána, není povinností domova seniorů zajistit stravu náhradní.
Při odhlášení pobytu uživatele z domova má uživatel právo na vrácení finanční částky za neodebranou celodenní stravu / vrací se pouze hodnota potravin /
1. ve formě vratky / vrácení finanční částky /
2. náhrada stravy / balíček v hodnotě potravin na celodenní stravování /
3. při stanovení snížené částky úhrady má uživatel nárok na výplatu přeplatku sníženého o poměrnou část

Domov seniorů nabízí možnost zajištění oběda rodinému příslušníkovi na návštěvě klienta. 
Domov seniorů na požádání zajistí vegetariánskou stravu.

Vypracovala: PhDr. Hlavatá Drahuše
Schváleno managementem DS Jankov, projednáno s Výborem obyvatel.
Platnost od 1.7. 2022

Ubytování

    
Ubytování zahrnuje : Úklid, praní osobního a ložního prádla, žehlení, drobné opravy prádla, drobná údržba na majetku pokojů, teplo, světlo, teplá, studená voda, výtah.

Domov seniorů Jankov si vyhrazuje právo na změnu úhrady za poskytováné sociální služby, jako jednostranný akt, v souladu s platnou právní úpravou z důvodu vývoje cen energií.
 
Úhrada za jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením / společně 2 pokoje /
 
Celkem 250 Kč na den 7750,- Kč za 31 den
7500,- Kč za 30 dní

 
Samostatný jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
 
Celkem 250 Kč na den 7750,- Kč za 31 den
7750,- Kč za 30 dní

 
Samostatný jednolůžkový pokoj ( bez soc. zařízení)
 
Celkem 245 Kč na den 7595,- Kč za 31 den
7350,- kč za 30 dní

 
Dvoulůžkový pokoj
 
Celkem 240Kč na den 7440,- Kč za 31 den
7200- Kč za 30 dní  

 
Čtyřlůžkový pokoj
 
Celkem 235 Kč na den 7285,- Kč za 31 den
7050,- Kč za 30 dní
 
 
 Pobyt na dobu určitou, max. 3 měsíce (odlehčovací služba pobytová).
 K dispozici pokoj jednolůžkový, dvoulůžkový.
 
Celkem250 Kč na den 7500 ,- Kč za 30 den
7750- Kč za  31 dní
 
 
  • Při nahlášení pobytu mimo domov seniorů, / hospitalizace v nemocnici, rekreace / částka za ubytování se nevrací.

Za Domov seniorů Jankov
PhDr. Drahuše Hlavatá

Projednáno s Výborem  obyvatel
Platnost od 1.7. 2022
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Ceníky ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
05. 03. 2022 Úhrada za poskytované služby .pdf 863 kB
04. 03. 2022 Fakultativní úkony za poskytovanou službu .pdf 347 kB
31. 05. 2022 úhrada za stravování 1. 7. 2022 .doc 38 kB
31. 05. 2022 úhrada za ubytování od 1.7. 2022 .doc 36 kB