Služby


Domov se zvláštním režimem je převážně zaměřena na stařeckou demenci a Alzheimerovu chorobu. Režim při této sociální službě je přizpůsoben potřebám těchto osob.

Odlehčovací služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Pečovatelská služba je služba terénní, je poskytována těm osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kompenzační pomůcky jsou půjčovány , jako fakultativní činnost.
 Ceny jsou nezměněny.