Služby

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením nad 55 let.

Kapacita Domova

Kapacita Domova seniorů Jankov je 64 lůžek.

Provozní doba

Provoz Domova seniorů Jankov je celoroční. Péče je poskytována 24 hodin denně.
DSZR.jpeg

Domov se zvláštním režimem je převážně zaměřen na klienty se stařeckou demenci a Alzheimerovu chorobu. Režim při této sociální službě je přizpůsoben potřebám těchto osob.
odlehcovaci_sluzba.jpeg

Odlehčovací služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.
pecovatelska_sl.jpeg

Pečovatelská služba je služba terénní, je poskytována těm osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
kompenzacni_pomucky.jpeg

Kompenzační pomůcky jsou půjčovány, jako fakultativní činnost.
 Ceny jsou nezměněny.
top