Domov se zvláštním režimem

Cíl služby

Zachování dosavadních sociální schopností a dovedností, podporující sociální začleňování uživatel.
Zajištění příjemného prostředí pro uživatele sociální služby.

Poslání

Je zajištění spokojeného stáří, zajištění základních životních potřeb, předcházení sociálnímu vyloučení uživatel z důsledku onemocnění, udržování kontaktu s rodinou.
Krédem služby je sladit sociální podmínky v domově se zvláštním režimem s dosavadním způsobem života.

Jak požádat o službu

Ceník služeb

Nabídka základních služeb

Služby navazující

top