Domov se zvláštním režimemCíl služby

Zachování dosavadních sociální schopností a dovedností, podporující sociální začleňování uživatel.
Zajištění příjemného prostředí pro uživatele sociální služby. 
 

Poslání

Je zajištění spokojeného stáří, zajištění základních životních potřeb, předcházení sociálnímu vyloučení uživatel z důsledku onemocnění,
udržování kontaktu s rodinou.
Krédem služby je sladit sociální podmínky v domově se zvláštním režimem s dosavadním způsobem života.

Principy:

Prostředky:

 • Individuální přístup
 • Dodržování lidských práv
 • Diskrétnost
 • Flexibilita služby dle potřeb uživatele
 • Příjemné prostředí
 • Přiměřené rehabilitační cvičení (posilování kosterního svalstva)
 • Kognitivní cvičení 
 • Procházky s doprovodem
 • Otevřenost zařízení
 • Možnost účasti na kulturních vystoupeních
 • Udržování kontaktů s rodinou

Nabídka základních služeb

 • Ubytování
Dvoulůžkové pokoje, 7 pokojů je jednolůžkových, 1 pokoj, čtyřlůžkový. Domov seniorů Jankov má vlastní kuchyň s jídelnou.
 
 • Stravování
Strava se v Domově seniorů Jankov poskytuje 5x denně ( snídaně, 2x svačina, oběd, večeře).
 
 • Úklid
 
 • Praní a opravy prádla
 
 • Zdravotní, ošetřovatelská péče
Lékařská péče je zajištěna praktickým lékařem, který v Domově seniorů Jankov ordinuje 2x týdně. Do DS dochází odborní lékaři – psychiatr, neurolog. Zajištěna je i služba psychologa. V Domově seniorů Jankov pracuje fyzioterapeut (provádí cvičení skupinová i individuální). Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání  podle zvláštního právního předpisu.
 
 

Služby navazující

 • Canisterapie

S novým rokem 2007 jsme uvítali mezi sebou nového obyvatele - psí slečnu. Jmenuje se NELA, jsou jí dva měsíce a je to milý rošťák. Je velice přítulná a společenská. Uživatelé našeho domova jí přivítali s velký nadšením. Doufáme, že jim zpříjemní jejich volné chvíle a přinese nám Všem jen radost. Bohužel jsme se museli s naší Nelinkou rozloučit v roce 2020 odešla do psího nebe, ale v našich vzpomínkách je dál, dělala nám společnost a radost celých 13 let!
Nyní do našeho domova dochází na canisterapii dvouletý pejsek border kolie Eda, který úspěšně složil canisterapeutické zkoušky.
 

 • Muzikoterapie

 • Kinezioterapie

 • 1x týdně bohoslužby

 • Kadeřnictví, pedikérské služby, masáže
 • ​Zájmové činnosti
 • Aktivizace