Pečovatelská služba

Cíl služby

Cílem služby je podpořit vás ve vašem domácím prostředí, zajistit pomoc při zvládnutí úkonů péče o sebe i domácnost. Zachování sociální schopnosti, zajistit osobám jejich psychickou i fyzickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Další cíle

  • Pomáháme při zajištění vašich potřeb, zajištění péče, pomoci a podpory při zvládání úkonů sebepéče
  • Pomáháme posílit váš psychický stav, aby jste zvládli vyřešit svoji obtížnou situaci způsobenou ztrátou soběstačnosti
  • Podporujeme zlepšení ve vašich dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti
  • Posilujeme vaše zlepšení v oblasti hygieny, výživy a užívání léků
  • Přispíváme k vaší aktivizaci, zlepšení kontaktů s rodinou, přáteli, institucemi a tím odbouráváme vaši sociální izolaci

Poslání

Předcházení sociálnímu vyloučení.

Provozní doba pečovatelské služby:

Po-Ne 7,30 – 19,00 hod.
Tel : +420 602 600 864 ( sociální pracovnice)
Pečovatelka: +420 734 481 716 (možnost domluvy i mimo prac. dobu)

Po-Pá 6,30 – 15,30 hod.
Sociální pracovnice  Natálie Slavíková

Jak požádat o službu

Principy

Ceník služeb

Kontaktní osoba

Vedoucí pečovatelské služby
Slavíková Natálie, DiS.
top