Pečovatelská služba

 

Cíl služby

Cílem služby je podpořit vás ve vašem domácím prostředí, zajistit pomoc při zvládnutí úkonů péče o sebe i domácnost. Zachování sociální schopnosti, zajistit osobám jejich psychickou i fyzickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Dílší cíle: 
 • Pomáháme při zajištění vašich potřeb, zajištění péče, pomoci a podpory při zvládání úkonů sebepéče
 • Pomáháme posílit váš psychický stav, aby jste zvládli vyřešit svoji obtížnou situaci způsobenou ztrátou soběstačnosti
 • Podporujeme zlepšení ve vašich dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti
 • Posilujeme vaše zlepšení v oblasti hygieny, výživy a užívání léků
 • Přispíváme k vaší aktivizaci, zlepšení kontaktů s rodinou, přáteli, institucemi a tím odbouráváme vaši sociální izolaci
 

Poslání

Předcházení sociálnímu vyloučení

Provozní doba pečovatelské služby:

Po-Ne 7,30 – 19,00 hod. Tel : +420 602 600 864 ( sociální pracovnice)
Pečovatelka: +420 734 481 716 (možnost domluvy i mimo prac. dobu)

Principy služby: 

 • individuální přístup, respektujeme vaše přání, potřeby
 • dodržování lidských práv a svobod
 • diskrétnost
 • flexibilita služby
 • odborný přístup pracovníků
 • důvěrnost – služba je chráněna mlčenlivostí ze strany pracovníků S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • rovnost (službu poskytujeme bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, státní či politickou příslušnost, sexuální orientaci)

Nabídka základních služeb: 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovod k lékaři
 • Dohled nad užíváním léků
 

Navazující fakultativní služby:

 • doprava vozidlem dle určení cíle uživatele
 • kopírování listin
 • telefonické  služby na žádost uživatele
 • Značení oděvů / pouze odlehčovací služba /
 • Kadeřnictví + pedikůra / živnostenský list
 
 

Provozní doba

Po – Pá 6,30 – 15,30 hod.
Sociální pracovnice  Natálie Slavíková

 


Kontaktní osoba

Vedoucí pečovatelské služby
Slavíková Natálie, DiS.