Základním posláním Domova seniorů Jankov je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižení, umožnit jim prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života.
Seniorům je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě. Služba rozvíjí a podporuje přirozenou vazbu na rodinu, místní komunitu, přátele.

Srdce člověka je kormidlo, které má řídit loď jeho života. Pak vždy dopluje do přístavu štěstí.

Jak to u nás vypadá

top